lørdag 06.04 2019

Debattinnlegg:

Framleis uvisse om eigedomsskatten

"Ein slik debatt kunne gitt raumaværingane svar på kvifor vi har blant landets dyraste eigedomsskatt."

Debattinnlegg:

Eksportvegen E-136 sin skjebne i våre hender

"Hvis Vegvesenets vegplaner ikke tilfredsstiller de berørtes ønsker, må en påregne at frivillige avtaler og grunnerverv ikke oppnås."

Debattinnlegg:

Steinsvoll om «tøvet» fra Steinsvoll

Leder lørdag 6. april 2019:

Revyene er en viktig kvalitet for Raumasamfunnet

"Raumarevyen har opparbeidet seg en solid posisjon i kulturlivet."

onsdag 03.04 2019

Debattinnlegg:

Interpellasjon

Debattinnlegg:

Vågstranda – så e de på `an igjen …

tirsdag 02.04 2019

Leder tirsdag 2. april 2019:

Utrøna er næringslivets nye treningssenter

"Det sies at tru kan flytte fjell, og både trua og viljen har vært viktig ingredienser for alle dem som har jobbet både målbevisst og iherdig for å realisere et innovasjonssenter på Åndalsnes."

mandag 01.04 2019

Debattinnlegg:

Spørsmål til ordfører

Debattinnlegg:

Vegplanlegging i Romsdalen

Kronikk

Din lokalavis. Vårt demokrati

"Regjeringen skal bidra til at du har en avis du kan innlegg til for å delta i den offentlige debatten og lokaldemokratiet."

søndag 31.03 2019

Debatt

«Kor blei alle trea av…?»

Debattinnlegg

"Møre og Romsdal står i brann. Høyre må gripe inn før bare branntomta er igjen"

"Møre og Romsdal står i brann. Høyre må gripe inn før bare branntomta er igjen."

lørdag 30.03 2019

Debattinnlegg

"Ikkje bytt kommune, ikkje flytt ifrå oss, vi treng deg"

Kronikk

Advokatar om Helsehus-saka: "Det er viktig at offentlege oppdragsgjevarar er medvitne på dei moglege fallgruvene"

"Såframt det ikkje blir ein ny runde i Høgsterett, og det nålauget er trongt, enda det likevel godt for Rauma kommune denne gongen."

Leder lørdag 30. mars 2019:

Klønete styrebehandling øker konfliktnivået i fylket

"Vi mener man kunne ventet med en sammenslåing til vi kommer nærmere en innflytting på Hjelset"

fredag 29.03 2019

Debattinnlegg:

Hva nå, Nordre Flatmark gård?

Debattinnlegg:

Til alle som bur på Vågstranda

"Vi er ueinige om mykje. Men i dette spørsmålet står vi samla."

torsdag 28.03 2019

Debatt

Ingen hindringer for en rask oppstart i 2019

"Vi krever en rask iverksetting fra Rauma kommune sin side vedrørende byggeprosess."