torsdag 05.09 2019

Leserbrev

"Vi skal være partiet for både næringsliv og idealister"

Norges klimagassutslipp økte i fjor med 0,4 %. Det er dårlig butikk for AS Norge.

Leserbrev:

"Ein god barndom varer heile livet"

"Ein god barndom varer heile livet."

Leder torsdag 5. september 2019

Gondolen kan avgjøre kommunevalget i Rauma

onsdag 04.09 2019

Leserbrev

Ja til arbeidsplasser. Derfor: Nei til gondol

Leserbrev

"Jeg vil ikke stille meg i front for en omkamp om dette"

"Jeg vil ikke stille meg i front for en omkamp om dette"

Leserbrev

"Vi ønsker derfor å gjøre det tindrende klart at Senterpartiet står på det som er sagt"

"Vi ønsker derfor å gjøre det tindrende klart at Senterpartiet står på det som er sagt"

Leserbrev

"Ingen ting av det som her er nevnt, har ordføreren tatt initiativ til å skape"

"Ingen ting av det som her er nevnt, har ordføreren tatt initiativ til å skape"

tirsdag 03.09 2019

Leserbrev

"Jeg har veldig god samvittighet for Senterpartiets kamp for bygdene denne perioden"

"Jeg har veldig god samvittighet for Senterpartiets kamp for bygdene"

Leserbrev

"Pensjonistpartiet vil arbeide for opprettelse av et utvalg for pleie og omsorg"

"I de mest graverende tilfeller kan klagen resultere i en tilsynssak ved Fylkesmannen, men i de fleste saker må pårørende prøve å få gehør for sine klager"

Leserbrev

Kommunevalget må handle om psykisk helse

"Vi håper lokalpolitikerne lytter til våre forslag og at psykisk helse settes på dagsorden både i valgkampen og etter valget."

Per Vidar Kjølmoen har en sterk, aktiv og konstruktiv stemme

mandag 02.09 2019

Leserbrev

Dobbeltspill fra Senterpartiet

Leserbrev

Tungt å bli beskyldt for å åpne for samarbeid «andre veien»

søndag 01.09 2019

Leserbrev

"Spørsmålet om Romsdalsgondolen har ikke lenger med fornuft å gjøre"

"Spørsmålet om Romsdalsgondolen har ikke lenger med fornuft å gjøre"

lørdag 31.08 2019

Leserbrev

"Blir det fire nye år for Hustad, eller blir det fire år med nye koster?"

"Blir det fire nye år for Hustad, eller blir det fire år med nye koster?"

fredag 30.08 2019

Leserbrev

"Pensjonistpartiet vil fremme et forslag vedrørende grensejusteringen"

"Forslaget vil innebære at Rauma kommunestyre starter diskusjoner med representanter for Vågstranda om å trekke tilbake søknaden"

Leserbrev

"Hva som nå er blitt avtalt vet de fleste spillerne lite om, jeg er i alle fall forvirret"

"Hva som nå er blitt avtalt vet de fleste spillerne lite om, jeg er i alle fall forvirret"

Leserbrev

"Hvordan er status i Rauma hva gjelder bruk av deltid versus heltid og begrunnelse?"

"Hvordan er status i Rauma hva gjelder bruk av deltid versus heltid og begrunnelse?"