mandag 17.02 2020

Barn og unge treng eit sterkt og kompetent lag rundt seg

lørdag 15.02 2020

Leder lørdag 15. februar 2020

Elever som mobbes har ikke tid til å vente lenger

torsdag 13.02 2020

Leder torsdag 12. februar 2020

«Elsa» var et nytt varsel om hva vi har i vente

onsdag 12.02 2020

Leserbrev

"Vi forutså også den motstand et så rigid regelverk ville utløse hos brukerne"

"Vi forutså også den motstand et så rigid regelverk ville utløse hos brukerne."

tirsdag 11.02 2020

Leserbrev

"Kommunene MÅ ha et tilbud om å bli kvitt avfall fra fritidsboliger i kommunen"

"RIR ønsker å være et selskap med gode løsninger og god service til innbyggerne våre."

Leder tirsdag 11. februar 2020

UKM er en fellesarena med bare vinnere

mandag 10.02 2020

Leserbrev

"Vi har en naturlig plass hos elevene, og må regnes med fra politisk hold - før det ansettes et mobbeombud"

"Vi har en naturlig plass hos elevene, og må regnes med fra politisk hold - før det ansettes et mobbeombud. 

søndag 09.02 2020

Leserbrev

"Man blir tvunget til å betale for en tjeneste man ikke har bruk for"

"Man blir her tvunget til å betale for en tjeneste man ikke har bruk for, og aldri heller kommer til å bruke"

Lesarbrev

"Ordet berekraft dukkar stadig opp i nesten alle samanhengar"

"Mykje av dette er uten innhold for det kan ikkje kombineres med måla om stadig vekst, større økonomisk utbytte og meir sentralisering"

lørdag 08.02 2020

Leserbrev

Ungdommens krav: - Først og fremst vil vi ha slutt på den øydeleggande fogderistrida

"Om vi ser med tvil på alle som ikkje er frå vår eiga vesle krå av fylket, eller vår eigen tettstad, kjem ingen  til flytte tilbake att til fylket vårt."

Leserbrev

"Utfordringen er ikke manglende viten om hvilke tiltak som er virksomme mot mobbing"

"Utfordringen er ikke manglende viten om hvilke tiltak som er virksomme, men mer mulighetene for å drive med kontinuerlig systematisk forebygging."

Leder lørdag 8. februar

Trafikkfarlige tungbiler må lukes bort fra vegene

"For at trafikksikkerheten på vegene skal ivaretas på best mulig måte, har vi et ønske om enda flere tungbilkontroller"

torsdag 06.02 2020

Leder torsdag 6. februar 2020

"Med studiespesialisering i bratt friluftsliv får skolen enda et nytt bein å stå på"

"Med studiespesialisering i bratt friluftsliv får skolen enda et nytt bein å stå på, og attpåtil med statlig finansiering"

mandag 03.02 2020

Leder tirsdag 4. februar 2020:

Nye utsettelser svekker tilliten til myndighetene

lørdag 01.02 2020

Leder lørdag 1. februar 2020

Rauma trenger økonomisk hjelp fra Staten

fredag 31.01 2020

Lesarbrev

Kartverket bør anerkjenne grensa frå gamalt amtskart

torsdag 30.01 2020

Leserbrev

RIR om hytterenovasjon: Du må kildesortere og levere på samlepunkt

Leder torsdag 30. januar 2020

Vi etterlyser flere tiltak for å komme mobbeproblemet til livs