lørdag 02.02 2019

Debatt

Snøbrøyting og ureining

"Det er på tide at desse ordningane blir vurderte, slik at berre rein snø blir tippa på havet"

Leder 2. februar 2019

Strategisk jobb må til for å få godset over på bane

"Det er lite som tyder på at det snarlig blir godstrafikk igjen på Raumabanen."

torsdag 31.01 2019

Leder torsdag 31. januar 2019:

Remmem-nedleggelsen kan få alvorlige ringvirkninger

"Handelslekkasjen til Molde og Ålesund kan bli enda større enn den allerede er. Det taper hele Rauma på."

onsdag 30.01 2019

Kvifor melde seg ut av KrF?

tirsdag 29.01 2019

Leder tirsdag 29. januar 2019:

Yrkestrafikken kan ikke ta så store deler av kostnadene

"Vi forstår godt at transportnæringa reagerer på den store prisøkningen."

mandag 28.01 2019

Debatt

"Det må legges press på samferdselsministeren for finne løsninger"

"Det må legges press på samferdselsministeren for finne løsninger."

lørdag 26.01 2019

Leder lørdag 26. januar 2019

"Imponerende snuoperasjon av PartnerPlast"

"For Rauma er det viktig at PartnerPlast lykkes. Mye tyder på at de nå er på rett veg."

fredag 25.01 2019

Debattinnlegg:

En epoke er over

"Vi har prøvd etter beste evne å møte utfordringene, men tendens og utvikling gir oss ikke det volum en trenger."

torsdag 24.01 2019

Kronikk

"Hvordan få ungdom med i styret i idrettslaget, og hvorfor ha de med?"

Hvem snakker vel best med ungdom? Vi tør påstå: ungdom.

tirsdag 22.01 2019

Debatt

"Fylket skal ha tre sykehus med akuttfunksjoner.  Dette er ikke oppe til diskusjon"

"For Møre og Romsdal betyr dette at vi skal ha tre sykehus med akuttfunksjoner; på Hjelset, i Ålesund og i Volda.  Dette fastlagt og er ikke oppe til diskusjon i det hele tatt."

Debatt:

Tenk miljøvern hver dag

Leder tirsdag 22. januar 2019

Livsfarlige vogntog må bort fra norske vinterveger

"Dessverre er det grunn til uroen. Jevnlig stanses det vogntog i Romsdalen som ikke er skodd for norske vinterveger."

lørdag 19.01 2019

Leder lørdag 19. januar 2019

"Lave fødselstall må kompenseres med enda høyere innflytting om vi skal opprettholde velferdsnivået i det kommunale tjenestetilbudet"

"Lave fødselstall må kompenseres med enda høyere innflytting om vi skal opprettholde velferdsnivået i det kommunale tjenestetilbudet."

torsdag 17.01 2019

Hvert fjell sin geolog!

«Dersom Statens vegvesen velger å kjøre pressekonferanser på Mannen-nivå, vil det etter første pressekonferanse være tomt for turister i Norges mest berømte nasjonale turistveg.»