onsdag 03.10 2018

Debatt

Om ytringsfrihet og Åndalsnes Avis sitt samfunnsoppdag

"Jeg synes det er en stor grad av dobbelthet i mye av det ÅA påberoper seg, med hensyn til sin utøvelse av sitt samfunnsansvar"

tirsdag 02.10 2018

Debatt

Borgerundersøkelsen 2017 viser en politisk tillitskrise mellom by og land

Leder tirsdag 2. oktober 2018

Rauma trenger en varmere samfunnsdebatt

"Det viktige, gitt at bildet som nå tegnes er riktig, er aller først å erkjenne at slik kan man ikke ha det i Rauma"

lørdag 29.09 2018

Debatt:

Samfunnsplan og lokaldemokrati

"Jeg ønsker ikke å være en del av et politisk miljø hvor det å snakke ned motparten er det normale. "

Debatt:

Nei til bompengar!

"Når ein kan loppe folk for 2500 millionar i bompengar er det då for mykje å be om utgreiing av Romsdalsaksen til 50 millionar?"

Debatt:

Ikke glem våre eldre når gondolbane planlegges

"Det er viktig at når gondol-banen planlegges at ikke våre eldre innbyggere glemmes med tanke på universel-utforming."

Leder lørdag 29. september 2018

Godstoget kan få gå, hvis man bare vil

"Her er regjeringa nødt til å gripe inn, hvis den mener alvor med ønsket om mer gods fra veg til jernbane"

fredag 28.09 2018

Debatt

"Kampen i årene framover står ikke mellom sentrum og bygdene"

"Kampen i årene framover står ikke mellom sentrum og bygdene"

torsdag 27.09 2018

Debatt:

Skal Raumabanen legges ned for sikkerhets skyld?

Debatt:

Ta inn en lærling eller to

Stortingsrepresentanter i Utdannings- og forskningskomiteen med oppfordring.

Leder torsdag 27. september 2018

"Skal de henge med i kampen om de store offentlige leveransene, må de dokumentere at deres produkt er produsert miljøvennlig fra råvare til avfall"

"Skal de henge med i kampen om de store offentlige leveransene, må de dokumentere at deres produkt er produsert miljøvennlig fra råvare til avfall"

tirsdag 25.09 2018
2

Debatt:

Kanskje Rauma allerede er ganske god på å tilrettelegge turmål til alle slags nivå?

Debatt:

Trodde de ønsket innspill

"Romsdalen AS vil derfor ikke ha noen debatt! Det er meget smart gjort for å slippe å ta hensyn til hva Raumas innbyggere mener."

Leder torsdag 25. september:

7.000 sauer holder landskapet i hevd

"Det er viktig at både lokalsamfunnet, reiselivsnæringa og lokale myndigheter stiller seg bak, støtter opp om og løfter fram sauenæringa, og forstår de utfordringene næringa har."

mandag 24.09 2018

Debatt:

Problemet er investeringer på en halv milliard i sentrum

"Forskjønning av Åndalsnes er blitt prioritert foran helt nødvendige investeringer i skole og barnehage. Det er den reelle årsaken til problemene vi nå ser(...)"

søndag 23.09 2018

Debatt:

Ikke ta fra oss utviklingsmuligheten

"Selvfølgelig skal landbruket ta tak i kampen for klimaet. Mye er i gang og fokuset er på plass."

Ja, det er fjell nok til alle

"Det er i noen få områder at masseturisme er et stort problem. I store deler av norsk natur kan du ferdes nesten alene. "

Kven skal bestemme kva barnet skal heite, presten eller foreldra ?

"I mitt einfald trudde eg at det viktigaste med heile adresseprosjektet var at folk og instansar på enklast måte skulle finne fram til personar/bustader"