onsdag 27.11 2019

Lesarbrev

Gi borna ei kvit jul

Leserbrev

Gondolen gir naturopplevelser for alle!

tirsdag 26.11 2019

Leder tirsdag 26. november 2019:

"Vi appellerer til Raumas to politikere i fylkesutvalget: Nå er dere i posisjon til å redde ferja"

mandag 25.11 2019

Leserbrev

Svar til Innovasjon Norge ved Audun Pettersen

«Jeg synes så langt ordføreren har vist for lite tydelig lederskap»

lørdag 23.11 2019

Leder lørdag 23. november 2019

"Sjøl om intensjonene fra giverne er de aller beste, må politikerne trø rett"

"Sjøl om intensjonene fra giverne er de aller beste, må politikerne trø rett"

fredag 22.11 2019

Leserbrev

"Merket for bærekraftige reisemål er et verktøy, ikke en premie"

"Vi tror derfor fullt og fast på at norske reisemål har behov for verktøy og drahjelp når det gjelder sitt arbeid for det grønne skifte"

torsdag 21.11 2019

Leder torsdag 21. november 2019:

Helt nødvendig å innføre videolegevakt i Rauma

"Det er et behov for å sikre for framtida at pasienter i distriktene får trygg og god helsehjelp"

onsdag 20.11 2019

Leserbrev:

"Budsjettet for grunnskolene tåler ikke flere nedskjæringer"

tirsdag 19.11 2019

Leserbrev

"At det ikke er avsatt midler til Leiktun i budsjettforslaget mener vi ikke kan forsvares"

"At det ikke er avsatt midler til Leiktun i budsjettforslaget mener vi ikke kan forsvares"

Kronikk

Fylkesmannen: "Vi oppmodar kommunane til i enda større grad å legge til rette for barn og unge i lokalsamfunnet"

Onsdag 20. november 2019, er det 30 år sidan FNs barnekonvensjon blei einstemmig vedtatt av verdas leiarar på FNs generalforsamling - GRATULERER MED DAGEN!

Leder tirsdag 19. november 2019

"Også skolene, lærere og elever, må i større grad enn i dag tilpasse læringen til en kontinuerlig samfunnsutvikling"

mandag 18.11 2019

Bak tallene

Skoler skal ikke legges ned i budsjettvedtak

søndag 17.11 2019

Lesarbrev

Roma midt i mot – og «vesle Mannen»

Leserbrev

Vi tar et stort skritt fremover i Rauma

lørdag 16.11 2019

Leder lørdag 16. november 2019

Bruk lovverket, vern om drikkevannskilden

fredag 15.11 2019

Lesarbrev

Me kunne ha valgt vekk å minne om Geiranger og Flåm