Skrevet av Renate Soleim, Rauma Frp

I e-post sendt 19.10.23, fra ordfører videresendt fra kommunedirektør står det å lese: «Rauma kommune har i dag torsdag 19.oktober, blitt informert av utlendingsdirektoratet (UDI) om at de har signert avtale om akuttinnkvartering med Isfjorden Turisthotell og motell, Ørjavegen 36, med 400 plasser med oppstart 1. november.

Dette er avtaler som UDI inngår med mottak uten kommunal involvering. Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser dette kan få for de tjenestene som kommunen er forventet å levere og kommunen vil nå gå i dialog med UDI og Isfjorden Turisthotell og motell for å skaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag.»

I ÅA 20.10.23 uttaler ordføreren at dette kom overraskende og helt uventet på kommunen.

I ÅA 24.10.23 henvises det til en rekke brev som imidlertid viser til at kommunen fikk varsel om dette allerede i juli.

Spørsmål: Kan ordføreren bekrefte eller avkrefte dette?