Skrevet av ordfører Yvonne Wold

I dag har vi opplevd noe forstemmende, i det Åndalsnes Avis har blandet to vidt forskjellige forhold, med de konsekvensene det har for både kommunen og meg personlig.

Rauma kommune fikk torsdag 19.oktober informasjon av utlendingsdirektoratet (UDI) om at de har signert avtale om akuttinnkvartering med Isfjorden Turisthotell og motell med 400 plasser med oppstart 1. november.

Dette kom uventet på kommunen og meg. Slike avtaler inngår staten (UDI) med mottak uten kommunal involvering, og det er veldig krevende for oss. Altså var UDIs planer ukjent for oss.

At en aktør, Maximgruppen/Isfjorden Turisthotell ønsker å drive mottak og å søke om ei bruksendring av et bygg, har vært åpen informasjon på postlister og har ikke vært ukjent informasjon for noen. At aktøren som driver hotell ønsker å gjøre om på sitt bygg, betyr ikke automatisk at kommunen kan regne med at staten vil drive mottak her. Det er tross alt mange forhold som burde være en del av vurderingene til UDI.

Jeg blir derfor fortvilt over at lokalavisa ikke velger å rette opp i det som gjennom avisa nå fremstår som at kommunen og jeg har vært kjent med UDIs planer og beslutning.

Når Åndalsnes Avis blander sammen flere forhold og gir et uriktig bilde, helt uten reell mulighet til å kommentere før saken ligger slik den gjør nå, er jeg redd for at tilliten svekkes. For min del tilliten til lokalavisa, men for andre kanskje tilliten til kommunen og lokaldemokratiet.

Retten til samtidig imøtegåelse praktiseres heller ikke. Jeg fikk en telefon fra journalisten i Åndalsnes Avis i det jeg var på vei inn i møte i Kultur- og folkehelseutvalget, og besvarte med at jeg ikke kunne ta telefonen.

«Hei! Julie fra Åndalsnes Avis her. Gjelder en sak legger ut nå. Flott om du ringer meg opp igjen når du har mulighet», svarte lokalavisa.

«Hei! Sitter i utvalgsmøte og får dessverre ikke sett på noe på mange timer, men regner med bedre frist om det er noe som angår meg personlig. Ringe rundt 15? Yvonne», svarte jeg, men klarte samtidig ikke å la være å sjekke nettavisa på vei inn i møtet. «Ordføreren hevder hun ikke kjente til planene - ei rekke brev viser noe annet». Slik løs overskriften, og det gikk kaldt nedover ryggen på meg.

«Dette kan dere faktisk ikke legge ut», skrev jeg.

«Okei. Bare ring når du har mulighet. Hvis du ønsker å kommentere saken.», skrev journalisten.

«Jeg sitter i møte! Det dere skriver er feil!», svarte jeg. Ganske fortvilt over å ikke kunne forlate møtet, og ikke ha tid til kommunikasjon heller.

«Dette er offentlig informasjon hentet fra deres postlister. Men ønsker du å kommentere hvorfor det er feil, så har du muligheten til det.», fortsatte journalisten.

«Det er overskriften som er problemet. UDI har ikke vært i kontakt med kommunen. Jeg sitter i et møte. Får ikke fritak til dette. Ber dere om å trekke saken til klokka 15, dere blander flere forhold.

Dere plikter vel å gi muligheten?», fikk jeg skrevet samtidig som jeg presenterte meg i utvalget.

«Du har mulighet til å svare når du vil.», svarte journalisten.

«Dere henger meg ut uriktig og publiserer uten samtykke og reell mulighet til å kommentere, og er gjort kjent med det. Dokumenter at kommunen har vært kjent med at UDI hadde planer om opprettelse av mottak i Rauma før dere publiserer.», skrev jeg og innså at jeg bare måtte puste med magen og prioritere møtet, i frykt for hva som ville utvikle seg av videre misforståelser i kommentarfelt, delinger i sosiale medier, og eventuell stoffutveksling med andre medier.

Det er for meg uforståelig at avisa har hatt så dårlig tid i denne saken at de ikke en gang er interessert i å høre om de faktiske forholdene før publisering. At de vil konstruere en sak på uriktige premisser, med tanke på pressens egen Vær varsom-plakats punkt 4.14:

«De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.»

I neste ledige luke sendte jeg følgende melding til redaktøren: « Hei, har du sett dialogen jeg har hatt med Julie, og har dere tatt en indre drøft på om det er riktig fremstilling i overskrift? Jeg er svært opprørt. Dette er uriktig og ødeleggende. Kan dere sjekke med UDI hvilken kontakt og orientering de har hatt med kommunen før dere legger ut en slik sak, framfor hvilke ønsker en aktør melder inn?».

Han svarte: «Hei. Saken vi har står for seg, og du står fritt til å komme med et tilsvar på mail, så vil vi publisere det.»

Pressen definerer virkelighetsoppfatninga til folk, og alle forventer at den opptrer etterrettelig. Når man opplever at den ikke gjør det, så er det lite man får gjort.

Rauma kommune skal få det krevende med sine knappe ressurser og pressa tjenester når vi uavhengig av vår kapasitet skal være vertskommune for inntil 400 flyktninger om ei knapp uke.

Pressen kunne ha opplyst om at kommunen er pliktet til å vurdere administrativt søknad om bruk av bygget etter Plan- og bygningsloven. Den kunne også opplyst om at kommunen ikke er involvert i beslutninga om opprettelse av mottak. Innbyggerne i kommunen har sikkert et ønske om å vite hvilke krav UDI har stilt til mottaket, og hva de kan forvente i eget nabolag i tida som kommer. Tidligere har Hero vært involvert i drift av mottak. Det er de ikke denne gangen. Kommunen har heller ikke noe med drift av mottak å gjøre.

Som lokalsamfunn hadde vi imidlertid vært tjent med opplysningsarbeid av det gode slaget fra lokalavisa, knyttet til avtalene som er gjort. Man forventer faktisk at Åndalsnes Avis gjør den jobben. At de er oppriktige og etterrettelige i sin formidling. Derfor ber jeg nok en gang om at den urettmessige overskrifta og stempelet de har gitt meg og kommunen fjernes.