Ordføreren hevder hun ikke kjente til planene – en rekke brev viser noe annet