For når kommunen for en drøy måned siden gir klarsignal til at turisthotellet kan omgjøres til et midlertidig asylmottak, for akutt innkvartering, trodde vi svaret ga seg selv om at dette vil skje i nærmeste framtid. Noe det gjør. Fra og med 1. november står Maximgruppen AS - Isfjorden Turisthotell & Motell som leverandør på vegne av staten (UDI), om å huse inntil 400 asylsøkere for en kortere periode.

Turisthotellet har vært brukt som mottak tidligere, og har nå fått de godkjennelsene de trenger på ny. For å få disse, og for å få en avtale med UDI, må kommunen ha godkjent forholdene. Ergo var det visshet om at noe var i emning.

Avisa skjønner at det er snakk om to forhold – bruksendring av bygget, og beskjeden fra UDI om bosetting av flyktninger – men vi mener disse henger sammen.

Saken, eller oppfølgeren, vi gjorde tirsdag, kom på bakgrunn av en artikkel i Romsdals Budstikke forrige uke. Den utspiller seg slik:

«– Så det kom overraskende på deg at det kan komme 400 flyktninger til Isfjorden allerede om 11 dager?

– Vi har registrert gjennom media at pågangen fra flyktninger er stor, og at det er behov for akuttplasser for flyktningene. Ettersom vi i kommunen ikke har vært inne i denne prosessen, kom dette helt uventet på oss, sier ordfører Wold».

Vi forstår ordføreren i sitt innlegg, og tror på det, når hun skriver at kommunen ikke har vært «kjent med UDIs planer og beslutning» om at oppstart ville bli allerede neste uke – 1. november – og at antallet flyktninger kan bli så høyt som 400. Vi skjønner rollefordelingene, og at kommunen ikke er en av partene i avtalen, som oppdragsgiver, og at dette foregår utenfor kommunens kontroll. Det vi imidlertid påpeker er at det framstår som litt merkelig at kommunen ikke var forberedt på at dette kunne skje når «pågangen fra flyktninger er stor», og det «er behov for akuttplasser for flyktningene», som ordføreren selv siteres på.

Når Rauma kommune da har gitt turisthotellet i Isfjorden midlertidig bruksendring til asylmottak, må de vel ha klart å legge sammen to pluss to og kommet til en konklusjon om at dette kan bli en realitet?

I flere brev til kommunen tar daglig leder av turisthotellet, Kurt Oksnes, opp problematikken. Det er disse papirene vi henviser til i vår sak tirsdag, og kun de. Disse er tilgjengelig på kommunens egen postliste, og har vært grunnlaget for oppfølgeren fra lokalavisa. Vi anser også saken for å være såpass prekær, da oppstart er om en uke, at den inngår i en «løpende nyhetsdekning», ref. Vær Varsom-Plakaten (VVP) punkt 4.15. I sitt innlegg peker ordføreren på at avisa «konstruer en sak på uriktige premisser», med tanke på punkt 4.14, om at «de som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt».

Sterke beskyldninger er et ganske sterkt uttrykk, og den føler vi ikke å ha brutt. Vi har kun skrevet at ordføreren hevder noe, og viser til sakspapirer. At hun ikke fikk «adgang til samtidig imøtegåelse» er også feil.

Etter å ha lest gjennom postlistedokumentene, og sammenfattet en sak ut fra det, ringer vi ordføreren og spør om hun har tid til å kommentere innholdet. Da får vi til svar at nei, det har hun ikke, men hun ble gitt muligheten. Og sier at hun kan gi svar seks timer senere.

Det kan ikke avisa vente på.

«Dette kan dere faktisk ikke legge ut», får vi i retur når saken publiseres, men i et land og demokrati som verdsetter ytringsfriheten så høyt, hvor vi er så heldige å ha en fri presse, står vi fritt til det.

Vi oppfordrer henne til og med til å komme med tilsvar, men hun sier hun ikke har mulighet til det før klokka 15. På dette tidspunktet er klokka 10.15. Istedenfor å kommentere innholdet, bruker hun i underkant av en halvtime til å fortelle at det vi gjør er feil, og uriktig, og at vi publiserer «uten samtykke».

Uten samtykke? Det er ikke slik det gjøres. Avisa trenger ikke en ordførers samtykke til å publisere noe på egen plattform.

Punkt 4.14 i VVP, som blir tatt opp her, sier også noe om at «debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt». Altså må ikke avisas nyhetsformidling av postlistedokumentene legges lokk på, når ordføreren med vel og viten avventer å kommentere saken før det har gått seks timer. I stedet for å dra dette ut, og blåse det opp, hadde en enkel kommentar vært nok. Den kunne vi lagt til i saken vår, som et direkte, umiddelbart tilsvar, og det hadde vært det.

Vi mener ikke å ha brutt retten til samtidig imøtegåelse. Vi har gitt muligheten til tilsvar, gjennom flere meldinger som ordføreren så fint viser til i sitt innlegg. Det vi skremmes av, er at ordføreren tror hun har rett til å styre hva avisa publiserer. Hun krevde artikkelen fjernet fra nettsiden, på grunnlag av mangel på dokumentasjon, når hele saken baseres på dokumenter på kommunens egen postliste.

Vi tar faget vårt på alvor, og står inne for det vi har skrevet i denne saken. Vi tror kommunen i at vedtaket fra UDI datert 19. oktober, om at det kan komme inntil 400 flyktninger til Rauma 1. november, var en nyhet som hevet øyenbryn. Men at det «kom uventet», og at kommunen er helt uforberedt på dette scenarioet når UDI har vært nevnt siden i sommer og kommunen selv ga klarsignal, virker for oss utrolig.

– Trond A. Alund, redaktør