Skrevet av Gaute Grøtta Grav, Rauma Høyre

Om det stemmer at kommunedirektøren har fått så vide fullmakter at han kan bestemme om det blir et akuttmottak for flyktninger i Isfjorden eller ei, uten politisk innblanding, vil vi oppfordre kommunestyret til å revidere kommunedirektørens fullmakter.

Vårt fokus er ikke om saken ville fått et annet utfall ved en politisk behandling, men vi må sette fokus på hvor den reelle makten i Rauma ligger. Om ikke et spørsmål om inntil 400 flyktninger i et eksiterende boligfelt er viktig nok for at de folkevalgte skal ta beslutningen, undrer vi oss over hvor grensen går.

At kommunedirektøren går ut i media og sier at det var en hastesak, gjør ikke behovet for politisk behandling mindre, og er ikke en unnskyldning.

Vi undrer oss også over at ordfører hevder hun ikke visste noe om at ny drift av asylmottak i Isfjorden var på trappene, før hun fikk beskjed av UDI 19. oktober. Av postlistene til Rauma kommune ser vi at daglig leder ved Isfjorden Turisthotell & Motell sender e-post direkte til ordfører 17.september, der det bes om unntak fra krav om tillatelse til tidsbestemt bruksendring til nettopp asylmottak.

a) Var ordfører tatt med på råd av kommunedirektøren før administrativt vedtak om bruksendring, eller holdt fullstendig utenfor?

b) Er ordføreren fornøyd med måten kommunedirektøren har håndtert denne saken på?

c) Vil ordføreren sette i gang en prosess for å revidere kommunaldirektørens fullmakter i Rauma Kommune?

d) Ordførerens rolle i denne saken: Var ordføreren kjent med at Isfjorden Turisthotell søkte om bruksendring til asylmottak, før hun ble orientert gjennom e-post om oppstart fra UDI 19.oktober?

Hvis ja; hvorfor var det overraskende at det ble asylmottak, siden det eier søkte om var bruksendring til nettopp asylmottak - og ordfører fikk e-post direkte fra daglig leder med dette som tema en måned tidligere? Hvis nei; ordføreren er Raumas eneste folkevalgte politiker betalt på fulltid. Fanger ikke ordføreren opp hva som skjer i kommunen vår?