Uenige om bosetting: – Kan bli krevende med situasjonen vi har