Skrevet av Gaute Grøtta Grav, Rauma Høyre

Det langvarige problemet med gangbrua i Kammen har hatt liten fremgang. Brua, som fungerer som en viktig forbindelse for fotgjengere mellom Kammen og sentrum, blir stadig forsinket, utsatt - og nå virker hele prosjektet å være “i det blå”.

Til tross for løfter om å få ny bru på plass, er en utredning til hele 3 millioner kroner det eneste synlige resultatet så langt. Rauma Høyre kan ikke sitte å se på dette lengre.

A : Har ordfører eller kommunedirektøren (eller begge) hatt et møte med toppledelsen i Bane NOR angående denne saken? Hvis ikke, hvorfor ikke?

B : På hvilke konkrete måter har ordfører brukt sitt nettverk innen fylket og nasjonalt for å få støtte og gjøre fremskritt i denne saken?

C : Hva er de neste stegene i denne saken? Kan ordfører forsikre at en bru til slutt vil bli satt på plass? Og kan ordfører forsikre om at bru er på plass i løpet av denne valgperioden?