Skrevet av Johnny Hansen

Viser til artikkel i Åndalsnes Avis tirsdag 24.09.23, der firmaet «Raumagrus» ønsker å etablere et massetak i Nesstranda ovenfor det gamle steinbruddet.

Man tror nesten ikke hva man leser, i en tid hvor man skal bevare natur og forebygge rasfarer i takt med klimaendringene. Det er flere aspekter med en sånn idé som gjør det ganske så hodeløst etter min mening.

Det ønskes altså å sette i gang et reguleringsarbeid i et område med stor rasfare, like ovenfor hovedveien hvor hellingen er fra 40–90 prosent oppover hele fjellsiden. Dette i en tid med strenge byggerestriksjoner både i strandsoner og ved fjellpartier generelt.

Et slikt inngrep ville også skape det største synlige sår i raumanaturen noen gang. Det ville være et irreversibelt inngrep for evig tid. Det går årlige sporadiske snøras i hele fjellpartiet over området som ønskes til masseuttak.

Det er ganske utrolig at det i hele tatt blir iverksatt et reguleringsarbeid. Masseuttaket som er ønsket av Raumagrus er opp mot hele 200 dekar/mål, som er et særdeles stort område. Det vil også være andre utfordringer knyttet opp mot et masseuttak.

Skjermdump av området der firmaet ønsker å etablere seg på.

Det er velkjent at vi har høye fjell i Rauma. Et knuseverk har et høyt støynivå ved knusing av blokker og stein, og de som har hørt et knuseverk, skjønner at lyden vil bære godt helt fra Skorgen til Kavli.

Lydforurensingen ved hamring og knusing vil altså merkes godt over store avstander gjennom daglig banking i knuseprosessen. Spesielt ille vil det være for dem som bor på Tokle og utover hele Brevikstranda under vindstille dager. Den primære utfordringen vil likevel være den voldsomme rasfaren og det store såret i naturen ved inngripen gjennom et masseuttak. Dette er som jeg forstår kommunens eiendom.

Jeg har vanskelig for å se at verdens beste kommune for naturglade mennesker kan være bekjent med en naturinngripen av denne karakter.

Johnny Hansen. Foto: Evy Kavli