Skrevet av russestyret ved Rauma videregående skole, v/Iselin Amundsen, Kari Amalie Hagen, Felix Hage og Gregers Wold Ødegård

Russefestene har lenge vært en del av tilværelsen til elevene ved Rauma VGS. For mange er russefestene høydepunktet på et sted som ikke har mange fritidstilbud. Festene er en samlingsplass for ungdommen i bygda, hvor man kan senke skuldrene og slippe seg løs. Vi har hørt om de tidligere generasjonene som hadde så store russekull at de kunne fylle lokalene og feire russetida som en stor gjeng. De siste årene har vi sett en stadig reduksjon i russekullene. I 2024 er vi cirka 30 russ. Ja, du kan ha en god fest med 30 andre, men raumaværinger er jo kjent for å være rause. Jo flere, jo bedre?

Raumarussen har lenge brukt russefestkonseptet til å tjene penger til russetiden. Hovedpoenget med å invitere de yngre elevene i VG1 og VG2 var å samle folk for å være sammen, se igjen de som flytta vekk, bli kjent med nye elever, utforske, danse og ha det gøy. Men det har alltid vært et bakteppe, nemlig alkoholvanene til norsk ungdom. Ifølge en undersøkelse av FHI fra 2021, hadde 50 prosent av norske 15-16-åringer drukket i løpet av det nevnte år. Både vårt og tidligere russekull har fordømt at mindreårige drikker samt generelt drikkepress. Selv om alkoholukulturen gjelder på nasjonal basis, så ser årets russestyre seg nødt til å innføre tiltak for å unngå ubehagelige episoder.

Tiltakene vil blant annet innebære å nekte overstadig berusede inngang, samt å ikke tillate alkoholenheter innen lokalets vegger. Elever fra andre byer og skoler må også få spesiell tillatelse for å komme inn. Vi har også sett oss nødt til å stramme opp vaktholdet i inngangspartiet for å unngå at personer under aldersgrensen kommer seg inn. Dersom personene under aldersgrensen, altså første året på videregående, oppholder seg utenfor lokalet og lager bråk, vil de bli vist bort og foreldre vil bli kontaktet.

Invitasjonsprossessen tidligere kull har brukt, har gått ut på å opprette et Facebook arrangement hvor alle inviterte har mulighet til å videre invitere andre, og den inviterte har mulighet til å takke ja eller nei til invitasjonen. Selv om det står tydelig på alle tidligere arrangementer at ungdomsskoleelever ikke er velkomne så har de blitt invitert gjennom allerede inviterte videregående elever. Vi har lagt merke til at fjorårets kull ikke var grundige nok i å ekskludere ungdomsskoleelevene, så har vi besluttet å endre invitasjonsprossessen til at kun arrangørene av festen kan invitere og da fjerne de som ikke er velkomne.

Årets kull ønsker ikke å utestenge videregåendeelever og har som formål og inkludere hele skolen uavhengig av utdanningsprogram, eller trinn. Arrangørene vil lage en oversikt over alle som har takket ja, og vil be de om gyldig legitimasjon og bevis på invitasjon før de får komme inn i lokalet. Vi kommer også til å samarbeide tett med politiet gjennom hele russetiden gjennom full kommunikasjon og rådgivning. Narkotiske stoffer er selvfølgelig ikke velkommen på noen av russens arrangementer, og politiet vil bli varslet om dette forekommer.

Vi hører hva dere sier, FAU, og vi skjønner frustrasjonen deres, men vi tror ikke at russefester er hovedgrunnen til at mindreårige i kommunen drikker. Det har heller aldri vært intensjonen til noen at ungdomsskoleelever får delta, og vi synes det er trist at vi må ta konsekvensene for fjorårets russegruppe sin dårlige planlegging og gjennomføring.

Vår strategi fremover blir å stramme inn på reglene og vaktholdet for å gjøre russefester til et tryggere arrangement for ungdom, men vi anbefaler alle foreldre om å ha en åpen dialog med barna sine. Forklar dem konsekvensene av alkoholinntak og sett grenser. Russefester er ikke ment som en innsamlingsaksjon eller en plass hvor mindreårige skal føle på drikkepress, Russefester er ment for å samles og ha det morsomt sammen. Vi ønsker å videreutvikle russefest-tradisjonen til et tryggere arrangement.