Skrevet av Per Johnny Voldseth, leder Rauma Ap

Vi har utfordrende og triste krigshandlinger fra Ukraina, den siste tiden voldsomt fra Israel og Gaza. Nyhetsbildet blir stadig forverret, og vi blir vitne til uholdbare og menneskelige tragedier. Folk lider stort under menneskeskapte handlinger der det er mangel på det meste. Mange blir traumatisert, noen er innesperret, familier splittes og enkelte klarer å flykte fra sitt eget land. Kort fortalt så er dette bakteppet og årsakene til at folk må flykte.

Rauma kommune er blitt utfordret som vertskommune av flyktninger fra Ukraina der det kan komme inntil 400 nye flyktninger fra og med 1. november 2023. Kommunen forplikter seg å gi helsetilbud og skolegang til barn. At det blir reaksjoner omkring tidsfristen og omfanget rundt pålagte tjenester er fullt forståelig, og jeg tror at det er flere enn folk i Rauma som stusser på prosessen. Planen er at de skal innkvarteres i Isfjorden Turisthotell & Motell etter avtale med hotelleier Kurt Harry Oksnes og UDI.

I flyktningpolitikken er det ulike faser der vi må vise forståelse og skille mellom akuttinnkvartering, integrering og eventuelt fast bosetting. Noen returnerer mens andre finner seg til rette hos oss og tar blant annet språkopplæring, utdanning og blir viktige og nødvendige ressurser i arbeidsmarkedet. En åpen og aktiv flyktningpolitikk der en evner å diskutere problemstillinger underveis er også nødvendig.

Jeg tror i tiden fremover blir behov for mer hjelp til den utsatte gruppen og at alle kommuner som kan må bidra mer på sin måte. Så lenge krigshandlingene fortsetter blir folk tvunget til å flykte fra sitt hjemland om de vil eller ikke.

Nylig behandlet politikerne i Rauma formannskap bosetting av flyktninger i 2024. Der et flertall snudde om på administrasjonen sin innstilling med følgende vedtak:

«Rauma kommune innstiller ikke på å ta en strategisk pause i bosetting av flyktninger. Det skal bosettes flyktninger i 2024 så lenge dette viser seg etter en fortløpende vurdering å være forsvarlig».

Synes dette er en god innstilling som er fremtidsretta og som handler om å ta ansvar omkring folk som er i stor nød. Dette er «solidaritet i praksis» som vi i felleskap kan ta del i.

Saken avgjøres av kommunestyret i Rauma 2. november.