Skrevet av Per Johnny Voldseth, leder Rauma Arbeiderparti

Den største taperen i årets kommunevalg er Rauma Arbeiderparti, med et fall på hele 9,8 prosent. Fra 17 prosent oppslutning i 2019 havner vi nå på 7,2 prosent. Dette er et ganske dramatisk valgnederlag for oss og et klart signal fra befolkningen.

Vi har ikke klart å hevde oss på rødgrønn side som et godt politisk alternativ overfor våre velgere i kommunen. Selv har vi ment at vi har et godt politisk budskap og et utfyllende partiprogram for 2023–2027 i lokalpolitikken.

Skal en ha en tydelig arbeiderpartipolitikk må en ha representanter som fronter vår poltikk på ulike arenaer. Mye av den muligheten er nå redusert betydelig der vedtakene fattes når en oppsummerer valgresultatet i 2023.

Rauma Arbeiderparti har nå mistet tre av fem representanter i kommunestyret og sitter kun igjen med to stemmer. Som tildeling av medlemmer i ulike utvalg vil det også få et utslag.

Rauma Arbeiderparti vil legge opp til en grundig debatt i egen organisasjon/ medlemsmøter, og foreta en evaluering av kommunevalget i sin helhet.