Herjehagen påpeker i sitt leserinnlegg at lokalavisa tidligere «har belyst nyhetene på en ryddig måte, uten å lage unødig polariserende saker som strengt tatt ikke er en sak i det hele tatt».

I dag skjer det motsatte, skriver hun, og henviser til en leder i januar. Hvor er aktualiteten i dette? Hun har også betimelig hoppet over fire avsnitt i nevnte leder, og satt setningene sammen, for at gjengivelsen skal passe seg bedre til å fremme egne poenger.

Herjehagen skriver også at avisa ikke må «holde tilbake viktig informasjon eller la være å utføre samfunnsoppdraget sitt», men på samme tid må heller ikke avisa lage en unødig «polarisert debatt» med «populistisk dreining». Forklar oss gjerne hvordan vi kan skape debatt, om ikke det kommer fram ulike syn og meninger i en sak?

Avisa beskyldes for å skape en «polariserende debatt», som nevnt. Men ordet polarisering er ikke definert som noe annet enn at «synspunkter deler seg i to leire». Altså at det fremsettes flere sider av samme sak, for å vekte framstillingen. En debatt vil alltid ha flere sider.

– Er det god presseskikk å publisere uten å gi ordføreren en reell mulighet til å uttale seg? spør Herjehagen. Som nevnt i en tidligere leder, fikk ordføreren muligheten gjennom hele dagen tirsdag å gi tilsvar, men valgte heller å komme med et leserinnlegg senere på ettermiddagen.

Videre mener Herjehagen vi har misforstått samfunnsoppdraget vårt. At vi lager «saker for å skape klikk som pleier annonsørene». Hos oss, og i alle andre mediehus landet over, er det et tydelig skille mellom markedsinnhold og redaksjonelt innhold. Vi har ingenting med hva markedsavdelingen gjør i det daglige, og det samme gjelder andre veien.

To ganger mot slutten av innlegget er Herjehagen nøye på at avisa må være «100 prosent sikker før dere publiserer».

Det bestreber vi hver dag. Noe også Herjehagen selv må tenke på når hun skriver at hun håper avisa «evner å vinne tilbake abonnentene dere har mistet i det siste».

For antall abonnenter i ÅA er stabilt. Og det har det vært lenge.

Vi kan også opplyse om at vi ikke bare har fått kritikk de siste ukene. Mange har gitt oss støtte og ros for at vi tør å stå opp og bidra til en opplyst debatt.

Det kommer vi til å fortsette med.

– Trond A. Alund, redaktør