Åndalsnes Avis misbrukte sin redigeringsmakt og publiserte en redaksjonell, polemisk replikk, i strid med god presseskikk, da avisas redaktør publiserte sitt svar på et kritisk debattinnlegg samtidig med at kritikken ble publisert.

Åndalsnes Avis publiserte i oktober 2023 en lederartikkel som svarte på et debattinnlegg som var kritisk til avisa. Lederen ble publisert samme dag på nett, og også i samme papirutgave som det kritiske innlegget.

Hun som skrev det kritiske debattinnlegget reagerte på at avisas redaktør svarte på hennes innlegg samtidig, og etter at innlegget kun hadde ligget ute på avisas nettsider i 27 minutter. Slik klager så det, innebar redaktørens svar en polemisk replikk i strid med Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.15, fordi lederartikkelen undergravde meningene i klagers innlegg. Klager anførte at avisa har misbrukt sin redaksjonelle makt.

Åndalsnes Avis viste til at papirutgaven kun kommer ut tirsdag og fredag, og mente den måtte kunne publisere klagers innlegg og lederartikkelen i samme utgave, for at lederen ikke skulle miste kontekst og aktualitet, og for å balansere debatten. Videre forklarte redaktøren at når avisa går i trykken på ettermiddagen, blir e-avisa tilgjengelig samme kveld. Siden innlegg og leder sto i samme avis, valgte redaksjonen å publisere innleggene i sekvens på nettsiden, slik at både lesere av nettutgaven, e-avisa og papirutgaven fikk tilgang på samme informasjon til samme tid. For øvrig mente avisa at lederen var nøktern og svarte på faktafeil i klagers innlegg.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til at det er en del av pressens samfunnsrolle å legge til rette for debatt og la ulike syn komme til uttrykk, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.2. Videre minner utvalget om at mediene også har en plikt til å rette kritisk søkelys mot hvordan de selv fyller sin samfunnsrolle, jf. VVP 1.4. Det er derfor sentralt at redaksjonene viser stor romslighet når det gjelder kritikk som rammer dem selv, som i dette tilfellet.

Det er likevel ikke slik at en redaktør aldri kan ta til motmæle når eget medium blir kritisert. Retten til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14, kan også bli utløst overfor redaktører. PFU konstaterer at klagers debattinnlegg imidlertid ikke inneholdt den typen sterke anklager som måtte svares opp umiddelbart og samtidig med at kritikken ble publisert. Åndalsnes Avis måtte derfor kunne vente med å publisere sitt svar. Utvalget minner dessuten om at mediene besitter et stort privilegium idet de får styre debatten, og må derfor være seg bevisst hva redigeringsmakta innebærer.

Som det går frem av VVP 4.15 skal tilsvar og debattinnlegg ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk. Slik utvalget ser det, er redaktørens lederartikkel polemisk fordi han imøtegår klagers poeng og forsøker å undergrave meningsinnholdet i hennes innlegg.

PFU kan ikke se at avisens utgivelseshyppighet med kun to papirutgaver i uken var til hinder for at redaktøren kunne vente med å svare til neste utgave, og utvalget reagerer også på at klagers innlegg fikk ligge uimotsagt på nett i svært kort tid.

På generelt grunnlag minner utvalget om at journalister og redaktører som har et spesielt ansvar for å fremme ytringsfrihet, må avfinne seg med at de utsettes for kritikk fra publikum.

Åndalsnes Avis har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 4.15.

Oslo, 31. januar 2024

Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys