Skrevet av Renate Soleim, gruppeleder Rauma Frp

Tirsdag 17. oktober kommer møteinnkalling til Rauma formannskap.

En av sakene er bosetting av flyktninger i 2024.

Der er innstillinga å ta en strategisk pause.

Det er en grense for hvor mange flyktninger en kommune på 7000 innbyggere kan bosette.

Og nå har vi nådd vår smerteterskel.

Vi har en for å ta forsiktig i, anstrengt kommuneøkonomi og press på tjenestene våre.

Så kommer mailen torsdag 19. oktober, om at UDI har signert avtale om akuttinnkvartering med Isfjorden Turisthotell og Motell, med 400 plasser med oppstart 1. november.

Jeg måtte lese mailen flere ganger, mildt sagt sjokkert over hva som sto.

Jeg er fullstendig klar over at det er en stor forskjell på akuttinnkvartering og bosetting, men, og et stort men her, er at det kommer til å kreve av kommunen også, som allerede har en anstrengt økonomi og sprengt kapasitet.

Det er over kritikkverdig at sittende regjering ikke bevilger tilstrekkelig med midler til kommunene for å sette i stand et forsvarlig mottak og integrering.

Er det her de mener er et lokaldemokrati?

400 personer i Isfjorden er mange mange mennesker.

Jeg veit også at det her er mennesker som har et reelt beskyttelsesbehov og trenger hjelp, men at de skal komme hit uten at lokale styresmakter har noe de skulle ha sagt, føler jeg er et overgrep på lokaldemokratiet.