Det skuffer gang på gang lokalpolitikerne Lars Olav Hustad (H) og Arne Steffen Lillehagen (V).- I samfunnsutviklinga har det ikke vært fokus på Raumabanen og dens muligheter. En kommune kan gjøre sitt, men det er greit å ha fylkespolitikerne og fylkestinget i ryggen når vi skal overbevise sentralmakta, sier ordfører Lars Olav Hustad.

 – Hva er konsekvensen av at man blir oversett?

– Hva må gjøres for å utvikle Raumabanen?