– Dette er et kjempeprosjekt, sier ordfører Lars Olav Hustad fredag morgen, mens vi står og venter på toget ved Trollveggen.

Toget har ikke stoppested her enda, men som en liten test, vil det i dag gå sakte forbi det som til neste år kan bli et nytt stoppested.

– Dette er et ledd i produktutviklingen av reiselivssatsingen, som ikke bare vil gi turistnæringen et pluss, men også det lokale næringsliv vil kunne nyte godt av dette, mener ordføreren.

Grunneiere

Sammen med han på perrongen, står Stein Lindseth Olsen som sammen med Heidi Leren, er eier av den gamle stasjonsbygningen, Romsdalshorn stasjon, som i sin tid ble flyttet dit, da E- 136 endret trasé.

– Her på stasjonen kan det bli alt fra et museum til informasjonskontor. Stoppestedet kan være utgangspunkt for mange nye aktiviteter, alt fra sykkelturer tilbake til Åndalsnes eller tur-alternativ i nærområdet, til fjellklatring eller lek i en planlagt aktivitetspark ved Trollveggen besøkssenter. Vi er også veldig glad for at Fylket er engasjert i dette, sier han.

Fylket ser viktigheten av å satse på den eneste jernbanestrekningen man har i fylket, og er med i gruppen som observatør.

Nordveggen

Med på togstasjonen er også daglig leder i Nordveggen AS, Helene Rødseth. Hun bobler over av entusiasme.

– Vi ser for oss mange avganger til Trollveggen, som kan gi bedre utnyttelse av dagens NSB tog og mannskap- som finnes tilgjengelig på Åndalsnes mellom avganger. Toget kan enten gå videre til Bjorli, eller det kan kun være tur/retur Trollveggen, foreslår hun og tror at flere stopp langs Raumabanen vil gi tilbake det gamle preget på strekningen.

– Nytt togstopp ved Trollveggen og satsing på Raumabanen er viktig både med tanke på å styrke og videreutvikle kollektivtilbudet, ivareta Raumabanen som viktig transportåre, samtidig som dette kan gi et nytt og fleksibelt reiselivstilbud, sier hun og legger til at Raumabanen er én av tre togstrekninger i landet som er vernet og som det skal satses på.

Jernbaneverket

– Også Statens vegvesen ser for seg at når E 136 en gang i fremtiden blir lagt om, kan gamlevegen kan bli en del av deres prosjekt, Nasjonal turistveg, ifølge Rødseth.

Hun forteller at Jernbaneverket har gjort et formidabelt arbeid så langt, vært pådrivere og brukt ressurser på tvers av avdelinger. Også NSB har bidratt betydelig for å få fortgang i prosessen. Jernbaneverket ser for seg å bygge en ny framtidsrettet plattform som også skal kunne ta imot fremtidens tog. Den vil bli 220 meter lang og koste rundt 4, 5 millioner kroner. NSB ønsker også å se på nye hybride togsett som kan brukes både på elektriske og dieseldrevne baner.

– Målsettingen er å få det nye stoppestedet klart før turistsesongen neste år, avslutter Rødseth.