Tidligere denne måneden ble det arrangert åpent info-møte om fjellpartiet Mannen. Om lag 30 personer fikk informasjon fra NVEs sjefgeolog Lars Harald Blikra, fra politiet, Fylkesmannen og kommunen.

Hovedtema for møtet var flere scenarioer for det store fjellpartiet Mannen. De ulike aktørene poengtert at de har samkjørte overordna planer.

– Frustrerende

Flere av beboerne ga uttrykk for at det er frustrerende at de på grunn av rasfaren, ikke har lov til å utvikle eiendommene sine ved for eksempel å bygge om og utvide, eller sette opp nye hus.

– Dette gjelder alle som bor innenfor primærområdet for skred, altså i området der skredet er ventet å dekke landskapet. Det vil i praksis si hele Horgheim og opp til Myrabøen. Innenfor dette området er det kun lov til å sette opp de enkleste bygg som garasje, forklarer spesialrådgiver i kommunen, Ole Kjell Talberg.

Han skal sammen med ordfører og flere andre fra administrasjonen i kommunen, møte representanter fra justisdepartementet, kommunaldepartementet og olje- og energidepartementet for å snakke beboernes sak 13. november. Fra de to førstenevnte kommer det statssekretærer, fra olje- og energidepartementet kommer statsråd Terje Søviknes.

– Saftig innspill fra kommunen

– Det er også slik at om bygg blir rammet av brann, vil plan- og bygningsloven inntre om de vil sette opp igjen huset. Med dagens regelverk vil de ikke få lov til å bygge opp igjen, sier han videre.

Talberg sa under møtet at kommunen har kommet med et saftig innspill i høringsrunden av byggteknisk forskrift TEK 17 som trådte i kraft 1. juli.

– Men naturfarebiten i forskriften er likelydende fra forskriften i 2010. Det er den vi nå jobber med, og der har vi NVE på vår side. Både vi og NVE mener det må lempes på områder som er under kontinuerlig overvåking, som har varsling og som har et solid beredskapsverk. Her er liv og helse godt ivaretatt, sier han.

Talberg sier det er mye som tyder på at det mulighet for ei oppmykning for områder som er under overvåking.

– Så beboere i området kan ha håp om endring?

– Ja, men prosessen med lovendring kan ta tid. Vi vet ikke når det kan skje, men det er ting som tyder på at det kan gå vår veg, da, sier han videre.

Ifølge Talberg skal de i møtet med departementene også ta opp tema som forsikring, innløsing eller andre avbøtende tiltak for dem som er rammet.