Green Cargos Kjell Owrehagen uttrykte i forrige uke bekymring over at Veslemannen-stenging.

– Vi ser at stenginga har den konsekvens at volumet i toget viser en negativ trend hver gang Veslemannen truer med å rase ut. Den negative trenden gjelder ikke bare for den avgangen, men også seinere avganger. Om ei strekning ikke greier å holde lønnsomheten oppe, så er det over og ut, sa han til Åndalsnes Avis forrige lørdag.

Lars Olav Hustad var torsdag i møte med Green Cargo.

– Det var et konstruktivt møte. Jeg har tro på at det vil gå godstrafikk på Raumabanen også i framtida, sier ordføreren.

I møtet ga partene en oppdatering på hvordan status er, og ordføreren var opptatt av å høre hva godsselskapet tenker.

– Vi har løpende dialog med Green Cargo, men dette var en oppsummering av hvordan situasjonen er, forteller han.

Nå jobbes det videre med en godsstrategi for Raumabanen.

– Denne skal presenteres i desember. Den skal legge et løp for hvordan vi skal sikre og styrke Raumabanen som godslinje, forteller ordføreren.