10. trinn på Åndalsnes ungdomsskole har i høst hatt Mannen som et gjennomgående tema i flere fag. De har blant annet vært på tur til det berømte fjellet, og onsdag kom ordfører Lars Olav Hustad og sjefsgeolog Lars Harald Blikra på besøk til skolen.

Og elevene hadde mange spørsmål til de to.

- Hvor ble det av alt vannet som ble pumpet inn i fjellet?

- Hva er det farligste dere har gjort i fjellet?

- Hvorfor får Veslemannen så mye oppmerksomhet?

Interessert ungdom

Geologen og ordføreren svarte på spørsmålene etter beste evne.

- Det er her interessen blir sådd. Jeg synes det er fint å få komme hit og fortelle om Veslemannen og om yrket vårt til ungdom, forteller Blikra, som legger til at det ikke er noe han gjør veldig ofte.

Han synes elevene hadde mange gode og interessante spørsmål. Og det var også noen som er ekstra interessert i geologi. Til dem hadde Blikra et godt råd:

- Følg interessen deres, og lær mer om geografi, geologi og realfag, oppmuntret han.

- Spennende

To av elevene som fulgte godt med på foredraget var Bendik Aure og Dennis Skeide.

- Det er interessant å lære om dette på grunn av de store konsekvensene det kan få. Også virker det som et spennenede yrke der man kan reise rundt og ha en variert arbeidshverdag, mener de.

Avslutter prosjektet med foreldrekveld

Og prosjektet med Mannen er ikke ferdig ennå.

- Mannen har vært en rød tråd for elevene i høst, og de har vist stor interesse for dette temaet. Prosjektet skal vi avslutte med en foreldrekveld senere i november, der elevene skal lære videre det de har lært, forteller avdelingsleder Gerd Jorun Bjerkelund.

I kveld arrangeres det et et informasjonsmøte om Mannen i Rauma rådhus. Tema er bakgrunn for overvåking, scenario, evakueringssoner, varsling og beredskapsplaner.