Leder av Ungdomspanelet i Møre og Romsdal, Norunn Brøste Kjersem, sier ungdom fra Rauma går glipp av å bestemme hva Ungdomspanelet skal jobbe med resten av året.

– Her vedtas en handlingsplan som er førende for hva vi skal jobbe med. Ungdom fra Rauma kunne for eksempel ha foreslått at vi skal jobbe for ekstra bussavganger i Rauma, men det får de ikke når de ikke deltar, sier hun.

– Uvanlig mange som ikke kom

Brøste Kjersem forklarer at Ungdomspanelet er ungdomsrådet til fylket.

– Vi jobber med å påvirke fylkespolitikere til å gjøre Møre og Romsdal til et bedre sted for ungdom, sier hun videre.

– Fire kommuner har ikke sendt delegater til ungdommens fylkesting i år. Hvor vanlig, eller uvanlig er det?

– Det er litt uvanlig, faktisk. Vi har brukt å ha så og si hundre prosent påmelding, men så er det selvfølgelig slik at én eller to faller fra på grunn av sjukdom eller uforutsette ting i siste liten, svarer Brøste Kjersem.

– Har mast på Rauma

– Vet du hvorfor Rauma ikke stiller?

– Vi har mast på Rauma, men fått til svar at de ikke har delegater å sende i år.

Lederen av Ungdomspanelet beskriver helgas program som innholdsrikt og nyttig for alle som liker å være politisk aktiv.

–Det gir sosial og faglig input, og for mange som sitter i ungdomsråd rundt omkring, og som engasjerer seg i nærpolitikken, er dette et av årets høgdepunkt.

– Hvilken aldersgruppe er ungdommens fylkesting for?

– Vi inviterer folk i alderen 13 til 23 år. Men i år er deltakerne mellom 15 og 22 år.

– Hvilke saker på sakslista vekker størst engasjement hos delegatene?

– Vi har hatt et sak om psykisk helse. Det viser seg at det er hvor i fylket du bor som avgjør hvor mye tid med helsesøster du får. Den saka har det vært en stor debatt på. Ei anna sak er eksamen før russetid, og akkurat nå er det paneldebatt.

– Vil du komme med ei oppfordring til Rauma?

– Involver dere! Hiv dere med når dere har muligheten. Hvis du vil ha endring, hvis det er noe du er misfornøyd med, så hjelper det ikke si det til seg sjøl. En må engasjere seg, sier Brøste Kjersem.

– Må ikke sitte i ungdomsråd

Lovise Almklov, ung-koordinator i fylkeskommunen, sier at både hun og Ungdomspanelet jobber for at det skal være fungerende ungdomsråd i alle kommuner. Hun forklarer at medlemmene i Ungdomspanelet har ansvar for hver sine kommuner.

– Og så er det ulike grunner til at det ikke alltid fungerer. I Rauma fikk de ikke tak i noen delegater som kunne reise i år, sier Almklov som legger til at man ikke må sitte i ungdomsrådet for å kunne stille på ungdommens fylkesting.

– Viktig arena for fylket

– Du jobber for å sikre ungdoms medråderett. Hva tenker du om at fire kommuner ikke deltar?

– Jeg tror det er veldig viktig at alle kommuner sender noen til ungdommens fylkesting. Det er kjempeinteressant, man møter andre engasjerte ungdommer, som man kanskje ikke kjenner til fra før. Man reiser heim med masse inspirasjon man kan bruke i arbeidet heime. Det er en viktig arena for fylket som helhet, egentlig, sier ung-koordinatoren.

Ifølge Almklov kan hver kommune sende to delegater.

Derfor stiller ikke Rauma

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad sier lørdag kveld at han ikke har anledning til å svare på spørsmål til saka. Han henviser til Øystein Valde, som ifølge ordføreren har ansvar for dette arbeidet. Valde skriver i ei tekstmelding til Åndalsnes Avis at årsaka til at Rauma ikke er representert, er at ingen meldte seg for å reise. "Men vi hadde tre representanter på et møte for ungdomsråd i Molde for noen uker siden og jeg regner med at sakene som skal opp på fylkestinget ble diskutert der." skriver han videre i tekstmeldingen.

Åndalsnes Avis har lørdag kveld ikke lyktes å komme i prat med noen aktive medlemmer i Rauma ungdomsråd.