Det hele handler om tidlig innsats for at flere skal få det litt bedre.

– Det skal være et lavterskeltilbud. Man trenger ikke ha et stort problem for at man skal komme til oss, det kan være en tanke man har lyst til å lufte, en bekymring for seg selv eller andre – eller kanskje så enkelt som at man er interessert i psykisk helse, forteller psykolog Jesper Rishøj Thomsen.

Åpent for alle

De ønsker å være til stede for ungdommene, og forteller at det er åpent for alle, uansett hva man ønsker å snakke om.

– Vi har sett at det er et behov gjennom blant annet ungdata-undersøkelsen. Det er mange som er stresset eller sliter med ulike ting, mange som prøver rusmidler eller som synes det er en krevende tid å være ungdom. Vi har venteliste på psykologtjenesten i Rauma, og på denne måten kan ungdommene få hjelp fort hvis de har et problem eller ønsker å be om råd. De kan droppe inn til en prat i kjente omgivelser uten at det er så høy terskel, sier psykolog Lisbet Bang Riecke.

Jobber tverrfaglig

Psykologene og ruskonsulenten skal jobbe tverrfaglig blant annet sammen med helsesøster og rådgiver på skolen.

Rådgiver Yvonne Wold er glad for at lavterskeltilbudet styrkes.

Hun mener dette styrker kompetansen som allerede finnes på skolene.

– Som skole er vi glad for at kommunen velger å prioritere arbeidet med psykisk helse blant ungdom, og som rådgiver ser jeg at det beste for alle er at det jobbes mer forebyggende. Nå kan vi få tatt tak i ting på et enda tidligere tidspunkt, sier hun.

Vil normalisere psykisk helse

Et av målene med tiltaket er å normalisere psykisk helse.

– Alle har både en psykisk helse og en fysisk helse. Vi opplever at ungdom er opptatt av begge deler. Det er viktig å snakke om psykisk helse, sier Bang Riecke.

– Psykisk helse handler i bunn og grunn om å legge til rette for å leve det livet man ønsker. Det er ikke vanskeligere enn det, sier hun.

Hun presiserer at de har taushetsplikt.

– Om man eksempelvis opplever å bli mobbet, og ønsker å snakke om det, så vil ikke dette bli tatt videre til skolen eller andre, sier hun.

Prøveprosjekt

I tillegg til å ha samtaler og veiledning med elevene direkte, vil de også tilby veiledning til lærere.

– Det skal være et bidrag både på personnivå og systemnivå, sier Bang Riecke.

De vil nå prøve med å være til stede andre og fjerde tirsdag i måneden ut skoleåret

– Så må vi evaluere og se hvor stort behovet er, og om det burde være mer eller mindre, sier Rishøj Thomsen.