Brevet ble – da Åndalsnes Avisomtalte det – svært tøff kost for de ansatte i barnehagen, noe Rødal forstårveldig godt.

- Jeg vil gi de ansatte honnør for at de har holdtut og holdt barnehagen åpen for oss. Vi er nødt å ha en barnehage i bygda.

- Du angrer på at brevet ble sendt?

- Nei. Det var dessverre på sin plass. Misnøyensom kom fram i brevet er ikke noe som har oppstått bare de siste månedene. Vihar forsøkt, uten særlig hell, å få informsjon, og å få til samarbeid via de «rette»kanalene i lang tid. Men i fjor høst toppet det seg og ble såpass prekært at vihadde fått nok. Og vi følte vi ikke hadde tid til å gå igjennom alle deformelle kanalene. Noe måtte skje fort, og derfor gikk vi rett til topps medbrevet.

- Hvorfor var det så prekært?

Det var foreldre som rett og slettble redde for å sende ungene isne i barnehagen hvis de hadde en skramme, ogtrodde barnevernet kunne komme og ta dem nærmest når som helst.

- Og nå er det annerledes?

- Ja. Barnevernet var på møte med foreldrenemandag 13. januar, og dette var et ganske bra møte. Jeg tror mange nå erroligere. Vi fikk svar på hva det er barnehagen skriver i rapportene sine, oggenerell informasjon om hva omsorgssvikt er for noe.

- Jeg tror det er mange som ikke er klar overhvordan de forskjellige etatene fungerer. Slik sett burde dette møtet kanskjebli holdt for hele bygda.

- Fordi?

Det burde politianmeldes. Jeg aner ikke hvem som står bak, men det måslutte. Det gjelder ikke minst også hetsen som har foregått på sosiale medier.Folk skriver om ting de ikke aner noe om.

- Selvfølgelig er det helt grusomt for dem somblir fratatt ungene sine, det forstår alle.

- Men de ansatte i barnehagen kan ikke forsvare seg. De har taushetsplikt.

- Barnevernssakene må få gå sin gang. Hva somligger i disse sakene vet ikke vi som er utenforstående noe om, og vi skal ikkevite det heller.

- Er alt i orden med barnehagen nå da?

- Nå har vi fått informasjon og tiltak er satt iverk. Vi får bemanningsplaner, og ukeplaner og innblikk i hva som foregår.

- Det burde vel være en selvfølge?

- Ja, men det viktige nå er at vi får det. Atdialogen er i gang. Nå ønsker jeg også at skriveriene i media tar slutt, såikke situasjonen fortsatt blir hausset opp.

Rødal presiserer at hun forstårat barnehagen har meldeplikt, og at dette må respekteres. Samtidig vet hun atrådmannens uttalelse om at han var stolt over at de ansatte hadde gjort denneplikten var tung å svelge for mange i bygda.

- Saken der den at vi foreldre også har plikt tilå si fra, når noe ikke er bra. Og det er nettopp det vi har gjort, med brevetvi sendte i fjor høst. Brevet var ikke ment for media, men det var nødvendig åskrive det.

- Når det gjelder splittelse eller ikke, så menerjeg fortsatt at flere var og er enige i innholdet, men er man ansatt ikommunen, eller venner eller familie med ansatte så ønsker man gjerne ikke åskrive under. Det var heller ikke alle vi fikk tak i til å lese igjennom brevetfør det ble sendt.

- Alt i alt har vel denne saken vært et rop omhjelp fra mange hold, avslutter Rødal.