• I brevet beskriver foreldrene en svært vanskelig situasjon i kjølvannet av barnevernssaker i bygda, som har ført til at åtte barn har blitt tatt ut av skole / barnehage.l Foreldrene beskrive svært liten tillit til barnehagen, barnevernet og kommunen.

  • Åndalsnes Avis omtaler saka første gang tirsdag 14. januar, og der går det fram at barnehagen er kilden til minst en av bekymringsmeldingene som utløste sak fra barnevernet.

  • Politiet bekrefter å ha mottatt anmeldelse fra barnevernet i en barnevernssak, og etterforsker denne.

  • Rådmann Oddbjørn Vassli tar kritikk for mangelfull informasjon og innrømmer at det har vært en unormal driftssituasjon ved barnehagen.

  • Samtidig har han allerede satt i gang tiltak for å normalisere situasjonen, og en rekke møter er allerede avholdt, med forskjellige instanser involvert.

  • Etter møte med barnehageansatte tirsdag kveld går rådmannen hardt ut mot «enkelte voksenpersoner» i Måndalen, som han mener driver systematisk trakassering av enkelte ansatte i barnehagen.