Linda Bjering skriver, på vegne av foreldrerådet i Måndalen barnehage, at ikke alle foreldre i Måndalen barnehage var kjent med brevet som 35 foreldre signerte og sendte til rådmannen i Rauma, i november i fjor.

Dernest er det heller ikke alle som stiller seg bak innholdet i brevet, heter det i en uttalelse fra foreldrerådet.

Rådet mener også at kommunen har satt i gang gode tiltak i samarbeid med bestyrer for barnehagen, samt tettere oppfølging av ansatte.

Tillit til barnevernet

Uroen som barnevernssakene i Måndalen har skapt har vært krevende å håndtere, både for foreldre, familie, venner og de ansatte i barnehagen, heter det i uttalelsen.

Sist mandag (13. januar, red.anm) holdt PPT, barnevernet og helsestasjonen orienteringsmøte. Dette mener foreldrerådet var informativt og bra. I avdelinga for de minste i barnehagen (0-2 år) skal foreldrene som var til stede på et møte ha gitt uttrykk for god tillit til medarbeiderne og det pedagogiske opplegget på denne avdelinga.

«Vi må ha tillit til at den pågående barnevernssaken håndteres korrekt av de instanser som skal ivareta den», skrives det, men det uttrykkes også forståelse for at barnevernsakene i Måndalen har ført til usikkerhet blant foreldre og barn.