Det er ille nok i seg sjøl. Men det stemmer ikke helt at butikkene i sentrum ikke tålte anleggsarbeidet i 2015 og 2016. Mange klarte seg overraskende bra. Og for flere av dem var ikke åra med anleggsarbeid verre åra før.

Vi har sjekket regnskapene til 11 butikker i sentrum av Åndalsnes: Remmem AS, Romsdal Bokhandel AS, Friluftslek AS, Sigv. Kavli AS, Istad Ur & Optikk AS, Intersport Åndalsnes AS, Euro Sko Åndalsnes AS, Auds Blomster AS, Classic AS, Pernille AS (Parfymelle) og Sødahlhuset AS. Et annet fellestrekk ut over geografisk nærhet: De har overlevd perioden med anleggsarbeid i sentrumsgatene.

Her er noe av det vi kan konkludere med:

Omsetningen økte

Omsetningen siden 2012 har samlet sett ikke vært høgere enn i 2015, til tross for at Åndalsnes sentrum for to år siden var et anleggsområde.

Til sammenlikning: Vinmonopolet på Åndalsnes økte omsetningen fra 2012–2016 med 10,2 prosent. Veksten for hele landet i samme periode var på 10,9 prosent.

Omsetningen gikk ned med seks prosent i 2016 sammenliknet med 2015. I 2015 økte omsetningen med sju prosent fra 2014. Og fra 2012 til 2015 økte den med ti millioner kroner, som utgjør 18 prosent. Prisstigningen var perioden 2012–2015 på 6,5 prosent.

For høge kostnader

Inntrykket som er skapt er at sentrumsbutikkene fikk en knekk da anleggsmaskinene overtok sentrum. Men det var ikke alle som opplevde at kundene uteble. Det var heller et problem at kostnadene ved å drive ble for høge for enkelte. Dermed ble det driftsunderskudd samlet sett både i 2015 og 2016. Og: Noen butikker la ned.

Solid egenkapital

Egenkapitalandel er det samme som soliditet, og sagt med enklere ord: Evnen til å tåle tap. Et selskap med god soliditet klarer seg gjennom noen uår. De har penger å tære på.

I Åndalsnes sentrum er det flere butikker med lange tradisjoner, som over år har drevet sunt og har bygd opp en solid egenkapital. Ser vi på regnskapene for 2016, har de 11 butikkene vi har sjekket samlet sett en egenkapitalandel på 44 prosent. Soliditeten har økt fra 40 prosent i 2012.

En soliditet på over 30 prosent er meget bra. Blant selskap som står støtt, er Euro Sko Åndalsnes AS og Intersport Åndalsnes AS. De har etter regnskapsåret 2016 en soliditet på henholdsvis 87 og 84 prosent.

Har lagt ned

Men det er mange butikker og kafeer som ikke er på ovennevnte liste, og med dem i oversikten ville det nok sett verre ut. Både Hobbykroken, Fru Grimstad, A & T Bakeri, Fru Holm, Deveci og Combo Fashion er blant dem som har lagt ned.

Tirsdag 17. mars var det infomøte på rådhuset med i overkant av 50 som møtte. Enhetsleder for kommunalteknikk, Tom Erik Rødven, sa at særlig de fire-fem nærmeste månedene ville bli hektiske. Han forsikret at entreprenør og kommune var opptatt av at forholdene skal tilrettelegges slik at det skal være godt mulig både å drive næring, leve og bo parallelt med anleggsarbeidene.

– Det må bli verre før det kan bli bedre, sa Rødven.

Det ble verre

Og han fikk rett. Det ble verre. Flere butikkinnehavere klaget høglytt over at de mistet kunder. Innehaver av butikken Fru Holm i sentrum av Åndalsnes, Heidi Remen Holm, søkte kommunen om økonomisk kompensasjon for tapet hun har blitt påført. – Per 16. juni har jeg passert en omsetningssvikt, i forhold til i fjor, på 200.000 kroner. Det høres kanskje ikke mye ut, men for meg er dette dramatisk, sa Heidi Remen Holm til Åndalsnes Avis 23. juni 2015.

Nå er Fru Holm historie. Ivar Gjerset kastet kortene på Mix-kiosken og Combo Fashion er borte.

Ombyggingen i sentrum, som gjorde at det å ta seg fram til enkelte butikker fikk et labyrint-preg, ble for tøff for enkelte. Butikker som hadde drevet med små marginer, og hadde lite egenkapital i bunnen, ga opp.

Dette er ikke fasiten

Tallene vi presenterer forteller ikke hele bildet. Her er nyanser, og vi har ikke innsyn i enkeltpersonforetak og konsern. Men som vi ser av regnskapstallene står «ryggraden» i sentrumshandelen seg godt – sjøl etter to år med anleggsarbeid. Og når grunnfjellet er på plass, er det også muligheter for nyetablerere å komme. Omsetningstallene forteller at det er gode muligheter i sentrum – og at folk har brukt sentrum minst like mye i åra med anleggsarbeid som før.

Nøkkeltall for utvalgte sentrumsbutikker:

Remmem AS
20162015201420132012
Totalinnt.8.5469.3499.4789.21410.478
Driftsres.241-447126-272-228
Res. før skatt213-465105-292-232
Årsres.213-465105-292-242
Resultatgrad2,8 %-4,8 %1,3 %-3,0 %-2,2 %
Egenkap.andel12,6 %5,8 %18,1 %14,0 %18,9 %
Romsdal Bokhandel  AS
20162015201420132012
Totalinnt.8.4508.7458.7957.7577.452
Driftsres.-17410655304482
Res. før skatt-375-17-102135304
Årsres.-293-26-8087219
Resultatgrad-2,1 %1,2 %0,6 %3,9 %6,5 %
Egenkap.andel11,1 %16,4 %20,2 %25,8 %23,3 %
Friluftslek AS
20162015201420132012
Totalinnt.3.8703.2912.7502.690801
Driftsres.-560-445-193-234-354
Res. før skatt-614-497-237-255-370
Årsres.-480-399-173-190-258
Resultatgrad-14,5 %-13,5 %-7,0 %-8,7 %-44,2 %
Egenkap.andel-38,2 %-20,4 %-0,8 %-28,6 %-11,9 %
Sigv. Kavli AS
20162015201420132012
Totalinnt.8.87410.41310.79910.3758.820
Driftsres.138-523-172927-556
Res. før skatt82-50998927-511
Årsres.53-40655668-374
Resultatgrad1,6 %-5,0 %-1,6 %8,9 %-6,3 %
Egenkap.andel37,0 %34,8 %39,8 %37,1 %25,7 %
Istad Ur  & Optikk AS
20162015201420132012
Totalinnt.6.0586.6706.4846.1745.308
Driftsres.-229273144-170-637
Res. før skatt-27227772-251-644
Årsres.-21820053-191-466
Resultatgrad-3,8 %4,1 %2,2 %-2,8 %-12,0 %
Egenkap.andel40,1 %40,6 %33,5 %30,4 %30,5 %
Intersport Åndalsnes AS
20162015201420132012
Totalinnt.8.38210.5737.9598.4408.216
Driftsres.-114300-84195-2
Res. før skatt-120309-94187-6
Årsres.-97216-691280
Resultatgrad-1,4 %2,8 %-1,1 %2,3 %0,0 %
Egenkap.andel84,0 %80,9 %64,3 %61,8 %60,8 %
Euro Sko Åndalsnes AS
20162015201420132012
Totalinnt.3.2113.3073.0933.0193.060
Driftsres.177318292436478
Res. før skatt188320299466495
Årsres.143232218342360
Resultatgrad5,5 %9,6 %9,4 %14,4 %15,6 %
Egenkap.andel87,1 %84,5 %83,3 %82,2 %80,1 %
Auds Blomster AS
20162015201420132012
Totalinnt.4.3663.9113.5184.5314.886
Driftsres.56-60-117519658
Res. før skatt140-18-113525668
Årsres.103-18-83377481
Resultatgrad1,3 %-1,5 %-3,3 %11,5 %13,5 %
Egenkap.andel77,4 %75,2 %72,7 %78,8 %68,5 %
Classic AS
20162015201420132012
Totalinnt.2.6172.4212.1502.0651.886
Driftsres.1551445970102
Res. før skatt2602471636689
Årsres.2202091434661
Resultatgrad5,9 %5,9 %2,7 %3,4 %5,4 %
Egenkap.andel61,2 %59,7 %56,9 %53,4 %56,9 %
Pernille AS
20162015201420132012
Totalinnt.1.6041.7411.8111.9022.015
Driftsres.-76-32303191
Res. før skatt-75-32323696
Årsres.-75-32323696
Resultatgrad-4,7 %-1,8 %1,7 %1,6 %4,5 %
Egenkap.andel76,4 %74,4 %78,0 %73,1 %70,7 %
Sødahlhuset AS
20162015201420132012
Totalinnt.3.4132.8452.3991.260386
Driftsres.-13812-1051-24
Res. før skatt-1448-1051-24
Årsres.-1433-1241-24
Resultatgrad-4,0 %0,4 %-0,4 %4,0 %-6,2 %
Egenkap.andel-18,5 %6,9 %11,4 %15,3 %11,2 %
Alle 11 utvalgte bedrifter
20162015201420132012
Totalinnt.59.39163.26659.23657.42753.308
Driftsres.-524-3541301.85710
Res. før skatt-717-3772131.595-135
Årsres.-574-4861891.052-147
Resultatgrad-1 %-1 %0 %3 %0 %
Egenkap.andel44 %44 %45 %43 %40 %

(Alle tall i tusen. Kilde: soliditet.no)