– Ting går ikke av seg selv, mener Jens Hendrik Deunk, som i mars ble gårdeier av Vollan 3.

Eiendommen består av vel 1.500 kvadratmeter med kontor i 1. og 2. etasje, samt butikklokale, der Friluftslek holdt til tidligere.

Måndaling

Han har de siste sju-åtte årene bodd i Måndalen og har nå lyst til å satse mer på nærmiljøet.

– Jeg har mange aktiviteter i Oslo og vært mye tilknyttet der. Men nå er en del av de aktivitetene avhendet slik at jeg har mer tid til å satse lokalt, sier han.

God tro

Oppkjøpet gjorde han fordi han har god tro på sentrum, men ser at etterspørselen etter butikklokaler ikke akkurat har tatt av.

– Det har ikke vært noen som har etterspurt lokalene siden jeg overtok, og det er litt skremmende å se alle butikkene som legges ned.

– Er du skremt?

– Nei, det er jeg ikke. Men noe må gjøres. Gårdeiere må gå sammen å finne en felles løsning for sentrum.

– Så du inviterer til et samarbeid?

– Ja. Det er ingen vits i at én og én gårdeier fighter for sine egne ting. Sentrum er blitt veldig forskjønnet og gårdeierne må være med å løfte det videre. Det må investeringer og samarbeid til for å komme videre.

– Hva ser du for deg?

– Jeg har noen tanker. En del gårdeiere i sentrum møttes på Spiret for 14 dager siden for å prøve å få til noe felles. Ingenting er besluttet enda, så det er litt tidlig å si for mye. Men vi må prøve å få til et slags samarbeid. Om det blir en organisasjon eller noe annet, får vi se på, sier Deunk.

Han er som alle andre ikke positiv til tomme lokaler, og er helt enig i at det nå er på tide å gjøre noe.

– Sentrum har blitt flott, med Spiret på plass og ikke minst den turismen som stadig øker på. Det er potensiale her. Derfor er jeg heller ikke skremt. Vi skal nok klare å få til noe.

– Eier du noe mer på Åndalsnes?

– Nei, foreløpig ikke. Men jeg er på utkikk.