Åpnet den nye klatreparken på Åndalsnes barneskole:

– Vi har en skolegård som trenger litt aktivisering, for lediggang i en barneskole er vi ikke interessert i. Og vi vil gjerne at elevene er mer i fysisk aktivitet, sier rektor ved Åndalsnes barneskole, Nina Ellingseter Aandal.

Rektor klatret til topps

Onsdag morgen klatret hun til topps i det store nye klatrestativet som har fått plass i hjørnet av skolegården, der det tidligere SFO-bygget sto.

– Jeg tror vi vil trives enda bedre på skolen nå enn før, sa hun til elevene før det ble feiret med pepperkaker rundt om i klasserommene.

Klatreparken kostet, ifølge rektoren, totalt 800.000 kroner. Den er finansiert ved hjelp av et spleiselag:

  • 300.000 kroner i spillemidler.

  • 100.000 fra Foreldrearbeidsutvalget (FAU).

  • 400.000 fra kommunen.

Kultursjef i Rauma, Øystein Valde, var også til stede under åpninga, sammen med ingeniør i kommunen, Jo Unhjem. Begge har ifølge rektoren bidratt til at klatreparken er kommet på plass så raskt.

– På alle skoleplasser er det fotballbane, men det er ikke alle som vil spille fotball. Da er det viktig å ha noe annet som kan aktivisere, sier Unhjem.

– Skal i møte med Åfarnes skole

Valde, som har bistått med søknad om spillemidler, forklarer at om man søker støtte til nærmiljøanlegg, må det være et prosjekt av en viss størrelse og det skal være et idrettslig preg.

– Tidligere var ikke slike klatreparker godkjent som nærmiljøanlegg heller. Det er det nå, sier hun og forteller at hun ser at elevene er glade og stolte over det nye tilskuddet i skolegården.

– Jeg ser at de eldste elevene kommer tilbake etter skoletid for å klatre, sier hun.

På spørsmål om det er mulig for andre skoler å gjøre det samme, svarer kultursjefen dette:

– Ja, jeg skal i et møte med Åfarnes skole i løpet av desember, og jeg vet at de tenker på det samme i Måndalen. Men der må det avklares hvordan skolen blir først.

Knut Olav Kallmyr, inspektør på Åfarnes skole, sier de etter innspill fra både elevråd, foreldre og lærere, jobber for å få klatretårn på barneskoletrinnet.

– Men det er også litt tamt aktivitetstilbud til ungdomsskoletrinnet, sier han.