Det var i begynnelsen av måneden at elevene i 1. til 7. klasse ved Måndalen skole deltok i årets FORUT skoleløp.

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som er eid av de norske freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT, Juvente og Juba, og hvert år arrangerer de et skoleløp for å samle inn penger.

Det var elevene selv som fant sponsorer til løpet, og de betalte enten et avtalt beløp for hver runde, eller en fast pris for hele løpet.

Løp i to timer

Løpet varte i nesten to timer, og mange av elevene var fornøyde med innsatsen, forteller skolen i en epost til oss.

– Ta blir dyrt for mine sponsora», var det flere som mente.

Til sammen samlet elevene inn 14.000 kroner.

– Tusen takk til alle som var med å sponse, sier skolen.

Til Sri Lanka

Dette skoleåret løper over 8000 elever fra ulike deler av Norge til inntekt for jevnaldrende i andre land.

Skolene som er med får tilsendt pedagogisk materiell tilpasset en skoletime der elevene lærer om FNs bærekraftsmål og utviklingsarbeid i en global sammenheng

Årets aksjonstema var «Alle trenger et hjem» og elevene har blant annet lært om 7 år gamle Habisha fra Sri Lanka.

Ifølge FORUT skal pengene som blir samlet inn bli brukt til deres prosjekt i Nepal, India, Sri Lanka, Sierra Leone, Malawi og Zambia.

– I disse landene jobber vi spesielt med kvinner og likestilling, barnerettigheter og rus som utviklingshinder, skriver organisasjonen på sine nettsider.