Det sier de to erfarne bussjåførene Gunnar Sekkenes og Ivar Kleiva i Veøy Buss AS. De har begge gjentatte ganger sett filmen som går som en farsott på nettet. Filmen, som ble filmet av Tor-Bjørn Kyrkjebø i Transferd AS, viser en gutt som løper over vegen bak skolebussen og nesten blir påkjørt av en trailer.

– Det er så skremmende å se på at jeg mest får lyst til å snu meg bort, sier Gunnar Sekkenes. Ivar Kleiva har vist filmen flere ganger til barnebarn og opplever at de har blitt skremt.

Begge de to erfarne sjåførene kjører skoleelever til og fra skolen nesten daglig, både i Rauma og i Molde kommuner. De sier begge at en ulykke er den store skrekken og at de mange ganger i løpet av en arbeidsdag må gjøre aktive tiltak for forebygge at en ulykke skal skje.

Nesten ulykke

– Så seint som sist fredag gikk ei jente, med hodetelefoner og musikk i ørene, over vegen rett foran bussen uten å se seg for. Heldigvis kom det ingen bil. Dette var i sentrum av Åndalsnes, sier Gunnar Sekkenes og legger til at det heldigvis ikke er ofte at slike ting skjer og at de aller fleste barn og unge er veldig flinke til å ta vare på seg sjøl. Når det er sagt, legger ikke Gunnar Sekkenes skjul på at trenden med musikk i øret og gjerne hette over hodet, gjør at mange unge kan leve i sin egen verden og glemme litt hvor de er. Mange kan også være litt seint ute slik at stress spiller dem et puss.

Bryter trafikkreglene

– Vi mangler avkjøringsmuligheter og flere steder må vi stoppe på hovedvegen i ei 80-sone. Det har vi ikke lov til, men det er bedre enn at små unger skal bli gående langs vegen uten gang- og sykkelsti, sier Ivar Kleiva og viser til flere steder i Vågstranda og Hjelvika og ikke minst langs Fv64 fra Åfarnes og i retning Åndalsnes. Begge sjåførene mener vegmyndighetene ikke på noen måte gjør nok med spørsmål som dette og at det åpenbart bevilges for lite penger til enkle sikkerhetstiltak som busslommer.

Refleks

– Refleks, sier begge sjåførene i kor når vi spør etter flere viktige ting. Og begge lovpriser at bussene har fått setebeltepåbud og at de aller fleste elevene er flinke til å bruke beltene. Ved noen skoler er til og med lærere med elevene inn i bussen for å påse at beltene blir tatt på.

– Har dere opplevd farlige situasjoner?

– Jeg opplevde at en trailer sneiet bussen bak fordi den ikke klarte å stoppe da jeg skulle sette av en elev. Det var glatt og det kunne ha gått riktig galt, forteller Ivar Kleiva og Gunnar legger til at han i noen tilfeller har gått ut av bussen for å hjelpe over vegen eller han har satt bussen på tvers av vegen som et stengsel for annen trafikk.

– Det er heller ikke lovlig, men nødvendig noen steder. for sikkerhetens skyld.

Åpner ikke døra

– Det hender at jeg venter med å åpne døra slik at det skal bli et mindre komplisert trafikkbilde når barna går hit, legger Gunnar til.

– Blir det gjort nok med tanke på sikkerhet og barn i skolebuss?

– Nei, vi kan alltid gjøre mer. Kanskje kunne vi har brukt de store skjermene vi nå har fått i de nye bussene til å informere bedre og minne om hva som er viktig, sier Gunnar.

– Det kunne ha vært en kampanje på skolene hver høst der vi blir invitert inn for å fortelle om hva som er viktig. Vi trenger en bevisstgjøring i alle ledd, hvert år. En alvorlig ulykke tåler ingen av oss, sier Ivar Kleiva.

Bussjåførene Gunnar Sekkenes og Ivar Kleiva synes for det meste at skoleelevene er flinke, men legger heller ikke skjul på at de har hatt «hjertet i halsen». Foto: Stein Siem
Ivar Kleiva er glad for at elevene har blitt flinke til å bruke sikkerhetsbelte i bussen. Her fra Isfjorden skole og lærer er Tone Lien. Foto: Stein Siem