Flere skoler rundt har tatt i bruk filmen som nå går verden over på nettet. Idunn Frøyshov Pharo sier både hun og flere i lærerkollegiet har sett filmen og de har snakket om den. Flere elever har også snakket om denne filmen.

– Vi tar stadig trafikksikkerhet på alvor og vi har nylig gjort tiltak i forhold til skolebussene. Vi har forsterka inspeksjonen rundt slutten på skoledagen og vi har omorganisert påstigningen på bussene. Vi har også laget busskart slik at elevene har faste plasser og skal bruke setebelte, sier Idunn Frøyshov Pharo. Ho legger til at de trolig kommer til å bruke filmen, men at det må planlegges hvordan og i forhold til hvilket klassetrinn den skal vises til.

Se den skremmende filmen og hør bussjåførenes tanker her.

– Det er en skremmende film som gjør veldig inntrykk, sier åfarnesrektoren.

Avdelingsleder Mariann Kormeset Reistad ved Vågstranda skule sier at det er mange elever ved skolen som tar buss og at skolene er svært opptatt av trafikksikkerhet.

– Vi er med elevene til bussen, følger elevene over vegen og ser til at de at de sitter med belte på seg i bussen. Trafikk er noen vi alltid er redd for. Barn er impulsive og en ulykke kan skje. Forebyggende arbeid er alltid viktig. Filmen er veldig skremmende, sier Mariann Kormeset Reistad.

Isfjorden

Rektor Kim Hugo Nyheim ved Isfjorden skole sier han fikk gysninger da han så den omtalte filmen og han legger til at sjøl om skolen i Isfjorden legger mye vekt på trafikksikkerhet, så kan det lett bli for lite og at det alltid burde ha vært gjort mer.

– Jeg har ikke tenkt på at filmen kan brukes før du ringer nå, men det kan den nok helt sikkert, sier Nyheim. Han viser til at det nå blir betalt skyss til alle elevene som bor langs fylkesvegene i området på grunn av sikkerhet og dette kunne ha vært penger til annen bruk om fylkesvegene hadde hatt gang- og sykkelstier. Nyheim viser også til at det er flere vanskelige området i boligfeltet i Isfjorden og at han som rektor ikke er fornøyd med trafikkforholdene for skolebarna i bygda.

Skoleeier

Skolesjef Kåre Straume er heller ikke spesielt fornøyd med trafikkforholdene for «bussbarna». Han viser derfor til en fersk rapport som er laget av konsulentfirmaet Asplan Viak.

– Denne rapporten er bestilt av skolesjefen fordi vi trenger en uhilda gjennomgang av dette. Bakgrunnen er både sikkerhet og at kommunen har større skyssutgifter enn vi burde ha hatt om forholdene hadde vært tilfredsstillende.

– 52 prosent av elevene vår blir nå skyssa til og fra skolen, sier Straume. Han trekker fram Øranbrua som den verste flaskehalsen og legger til at hele øranområdet og isfjordenområdet heller ikke er bra. Han sier også at det både er en kommunal oppgave og en fylkesoppgave å få dette på stell. Noen elever er også berørt av riksveger.

– Vi har avtalt med nytt møte med Statens vegvesen over jul, sier Straume som nå har sendt over en sak om dette til politisk behandling og i håp om at det blir satt av penger.

Rapport: Skolesjef Kåre Straume viser til en rapport der der trafikksikkerhet for skolelevene i Rauma er belyst. Foto: Stein Siem. Foto: Øystein Talberg