Rådmann Oddbjørn Vassli foreslår å kutte 38 årsverk i Rauma kommune de neste fire åra, alle ved naturlig avgang. Marit Thorstensen er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet som med 280 medlemmer i aktiv tjeneste er den største fagforeninga for kommunalt ansatte. Ifølge ho organiserer Fagforbundet alle grupper, bortsett fra lærerne.

- Om det kuttes 38 årsverk de neste fire åra. Hva tenker du om de som blir igjen?

- Jeg tenker at sånn som arbeidsdagen og arbeidet er organisert i dag, vil det merkes godt og det vil blir ei ekstra belastning. Men nå jobbes det med at vi og alle andre i kommunen skal gjøre jobben vår lettere og på en lurere måte. Greier vi det så kan det hende at det kan forsvares, men det vet vi ikke ennå. Vi må gå inn i prosessene som blir og jobbe for en best mulig arbeidshverdag, forteller Thorstensen.

Bemanning og sjukefravær

Med den måten de jobber på i dag, tror hun ikke det er lurt å redusere bemanning i helse og omsorg. Thorstensen viser til et tidligere forsøk ved sjukeheimen i Isfjorden, der det ble satt inn litt mer i bemanning enn nødvendig på den ene avdelinga.

- Resultatet ble redusert sjukefravær. Å redusere bemanning i helse- og omsorg, tror ikke vi er så lurt med måten vi jobber på i dag. Når det er sagt så skjønner også vi at kommunen må bruke pengene på en lur måte.

Thorstensen sier situasjonen ikke er noe artig å tenke på, men hun håper de kommer inn i prosessene på en god måte.

- Både i prosessen med å finne lurere måter å jobbe på, og om det skulle vise seg at vi er i overtall et sted, at prosessen blir god for å finne ut hvem det er. Vi må bruke de offentlige midlene på en god måte. Medlemmene våre har gode ideer til hvordan vi skal gjøre det, og får vi gode lokale prosesser kan det være til gode for alle.

- Med omorganiseringen i heimebasert helse og omsorg i bakhodet, hvor stor tro har du på at man lykkes med prosesser for å greie å jobbe lettere og lurere?

- Godt spørsmål. Jeg har tro på at det skal gå an. Men da må alle ha vilje til samarbeid, både organisasjonen, ansatte og ledelse. Fagforbundet vil ikke stille seg på bakbeina. Vi vil jobbe for gode arbeidsforhold for de ansatte. Levelige arbeidsdager og godt arbeidsmiljø. Og vi vil jobbe for gode løsninger for brukerne.

- Hva frykter du i en nedbemanningsprosess?

- Det verste som skal skje er at ikke ansatte blir behandlet på en god måte. Men egentlig frykter jeg ikke det vil skje. Rauma kommune er en stor arbeidsgiver som har tatt godt vare på sine ansatte og jeg ser ingen grunn til at det skal endre seg nå. Det burde gå bra. Og så er det slik at om noen blir omplassert eller må gå, så er det aldri ålreit.

Thorstensen forteller at mandag møtte alle de fem hovedtillitsvalgte i kommunen rådmannen for å forlenge en omstillingsavtale som først ble inngått i 2013.

- Avtalen ble forlenget med bare få endringer sier hun, og forklarer at avtalen sier hvordan de skal bruke regelverket i en slik prosess som kommunen nå er kommet inn i. Ifølge ho er de hovedtillitsvalgte informert om at rådmannen håper å få til nedbemanningen ved naturlig avgang.

- Vi er over 600 ansatte i kommunen, så det er ikke unaturlig at det er så mange som slutter, men det skal litt til at det er på rett plass, sier Thorstensen.