Mandag la rådmann Oddbjørn Vassli fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan, først for kommunens ansatte klokka 15, deretter for politikerne klokka 18. Rådmannen startet presentasjonen med å poengetere at det til tross for det store omstillingsbehovet, står retninga og ambisjonene for kommunen fast.

Les: Rådmannens forslag til kutt

- Vi har aldri vært nærere om å nå målet om 7.500 innbyggere i Rauma i 2015, sa han og trakk også fram målene om 300 arbeidsplasser og 200 boliger fram mot 2025.

Men han la heller ikke skjul på at utfordringene også står i kø. Han peker på fem hovedutfordringer for perioden, som alle skal skje samtidig:

  • Vi  skal fortsette arbeidet med fullføring av samfunnsplanen.

  • Vi skal spare /effektivisere/omstille slik at driftsnivået blir 20 millioner kroner lavere i 2016 og økende til nesten 40 millioner i 2019.

  • Rauma kommune skal gjennomføre tidenes største investeringsprogram.

  • Vi skal nedbemanne, omorganisere og videreutvikle organisasjonen, -parallelt.

  • Vedta og gjennomføre forpliktende plan i ROBEK.

- Ikke eldrebølge ennå

I budsjettsammenheng trekker Vassli blant annet fram at den varslede eldrebølgen ikke kommer før i 2025.

- Dermed bør det være rom for å ta ned drifta, sa rådmannen og nevner at han blant annet foreslår å legge ned langtidsavdeling ved Åndalsnes sjukeheim for så å opprette et tilbud om avlastning og heldøgns omsorg.

Ny kommunestruktur

Vassli gikk også igjennom forslaget om å endre styringsmodellen i kommunen fra nesten 20 enheter i dag til forslaget om å samle enhetene inn under seks tjenesteområder.

- Men dette er ikke ferdig bestemt. Jeg har nylig gjort en avtale med hovedtillitsvalgt om at vi skal samarbeide om dette. Og så er det slik at alt skal ikke realiserer samtidig.

Vil legge ned Vågstranda og sentralisere ungdomsskolene

Rådmannen foreslår å legge ned skolen på Vågstranda fra høsten 2016. Han foreslår også å sentralisere ungdomsskolene til Åndalsnes, først med Måndalen i 2016, og deretter Åfarnes i 2017.

- Det er dramatiske elevtall på Vågstranda. I løpet av de neste fire-fem åra vil elevtallet går fra 48 til 36, sa rådmannen og legger til at de foreslår også å oppgradere skolen i Måndalen, der de ser at halvparten av skolen må rives.

Han oppsummerer skolebudsjettet med at hovedgrepet er lavere lærertetthet.

38 færre årsverk

Rådmannen oppsummerte kuttlista med å si at det er ei liste hvor det er et politisk slingringsmonn, men at det er ei heftig liste. Totalt vil det blant annet være 38 færre årsverk i 2019 enn det er i 2015.

På investeringslista nevner han at de blant annet foreslår å bygge én barnehage for 150 barn på sjukeheimen i Isfjorden, og at de forhandler med Læringsverkstedet om å ta over de 39 plassene de har. Ifølge rådmannen legges det opp til at kommunens gjeld de neste åra er tilsvarende inntekten.

Rådmann, ordfører, økonomisjef og kommunikasjonsrådgiver inviterer de neste dagene kommunens innbyggere på dialogmøter om forslaget til budsjett og økonomiplan. Tirsdag 24. november er de på Åndalsnes. Dagen etter er de på Sørsida, og 30 november er de på Nordsida.