Her er lista over alle investeringer som rådmannen foreslår skal gjennomføres i året som kommer (alle tall i tusen):

 • Felles IKT-investeringer 1.400

 • ROR IKT Andel 1.731

 • Kirker -og kirkegårder 450

 • Romsdalsmuseet - utstilling/magasinbygg 1.910

 • Kart og oppmåling 1.000

 • Boligområde Isfjorden 1.000

 • Boligområde Åfarnes 12.000

 • Plan og infrastruktur næringsområde Nesstranda 750

 • Felles maskindrift Teknisk enhet 2.000

 • Tilskudd til investering Molde og Romsdal havn 3.920

 • Hovedplan veg 2.000

 • Utskifting armatur gatelys 1.000

 • Gang- sykkelveg 3.000

 • Bydel Stokkekaia 54.045

 • Sentrumstiltak 31.400

 • Helsehus 168.600

 • Oppgradering Formålsbygg 4.000

 • Åfarnes gymsal - oppgradering inneklima 1.250

 • Rammebudsjett vann 5.000

 • Rammebudsjett avløp 5.000

 • Rammebudsjett renovasjon 500

 • Rammebudsjett feiing 100

 • Rammebudsjett slam 150