Det er Britt Eli Gyldenskog som er ansatt som sjef for det nye helsehuset på Åndalsnes. Hun vil inngå i helse- og omsorgssjefens ledergruppe. I pressemeldingen fra Rauma kommune står det at helsehussjefen skal ha ansvar for alle ikke-helsefaglige funksjoner og tjenester både i helsehuset og i helse/omsorgstjenesten for øvrig. Det var 21 søkere til stillinga.

Fra Aak Energy Services

Videre står det at Britt Eli Gyldenskog opprinnelig er Åndalsnesjente. Etter å ha tatt utdanning og jobbet både nasjonalt og internasjonalt i mange år, kom hun tilbake for sju år siden og leder nå prosjektavdelingen i Aak Energy Services på Åndalsnes. Hun er utdanna elkraft-ingeniør, men har tatt tilleggsutdanning i blant annet internettprogrammering, prosjektledelse, markedsføringsledelse og endringsledelse.

Hun begynner i stillinga over sommeren - vel et halvt år før helsehuset skal være klart for å ta i mot de første brukerne og ansatte.