Fristen for å søke på stillinga som helsehussjef går ut torsdag 23. mars. Ifølge rådmann Oddbjørn Vassli i Rauma kommune har det vært en viss respons på stillinga, men i kommuneadministrasjonen er det knyttet stor spenning og forventning til hvordan hussjefen vil takle de mildt sagt mangslungne arbeidsoppgavene.

Nykonstruksjon

– Denne stillinga er egentlig en nykonstruksjon, og inspirasjonen fikk vi i forbindelse med et besøk på en institusjon i Trondheim. Noen har sagt at stillinga kan minne litt om det å være senterleder for et kjøpesenter, sier rådmannen.

Stillingsbeskrivelsen lister opp en nesten uendelig lang rekke ansvarsoppgaver, men stiller ingen spesifikke krav til utdanning eller yrkesbakgrunn. Det betyr at både teknologer, mekanikere, økonomer – og helsefagarbeidere – kan komme i betraktning.

Ikke vaktmester

– Hussjefen skal først og fremst avlaste helsepersonellet slik at de kan konsentrere seg om sine fagområder. Men hussjefen blir ingen vaktmester, de enkelte tjenesteområdene har fagfolk som tar seg av de praktiske oppgavene. Helsehussjefens oppgave blir å lede og organisere det arbeidet som andre skal utføre, forklarer Vassli.

250 kommuneansatte skal ha helsehuset som frammøtested.

Kaffetraktere og bildekk

Mange av dem vil arbeide utenfor huset, men på ulike måter blir det helsehussjefen som skal tilrettelegge arbeidsforholdene for alle sammen, enten de er sjukepleiere eller håndverkere. Det blir hussjefens ansvar å sørge for at kaffetrakterne virker, og at kommunens bilpark får skiftet bildekkene til rett tid.

– Hva slags lønn får helsehussjefen?

– Hvis vi får den riktige personen, så vil lønna ligge på et nivå som tilsvarer det den er verdt på arbeidsmarkedet. Det er slutt på den tida ledere i kommuneorganisasjonene ble ansatt i bestemte lønnstrinn.

– På nivå med kommunens enhetsledere?

– Det er ikke tatt noen beslutning på lønnsnivået. Men det er snakk om en viktig stilling, og lønna vil stå i forhold til det, sier rådmann Oddbjørn Vassli.