Helsehuset skal primært vær et bo- og behandlingssted for pleietrengende pasienter. Men huseieren Rauma kommune har også satt av plass til andre formål.

Private aktører skal tilbys å drive næringsvirksomhet i bygget, først og fremst tjenesteyting rettet mot pasienter, ansatte og besøkende.

- Ønsker du å drive forretning i Norges mest moderne helsehus - ta kontakt!, oppfordrer Stig Malones i Rauma kommune.

Servicefunksjoner

Frisør og fotterapi nevnes som aktuelle servicefunksjoner som huseieren ønsker å ha i huset.  Massasje, kiosk, mindre butikker kan også være interessant.

Helsehuset vil ha 90 pasienter. I tillegg ventes rundt 50 personer å besøke huset daglig. Og ikke minst skal 250 ansatte ha sitt daglige arbeidssted eller oppmøte i helsehuset. Helsehuset vil for øvrig inneholde møterom for utleie, egen kantine for ansatte og kafeteria for besøkende og pårørende.

Forretningsessige avtaler

- Vi ønsker å komme i kontakt med forretningsdrivende som kan tenke seg å etablere egen virksomhet innenfor noen av de etterspurte serviceområdene. Tildeling av lokaler vil skje på grunnlag av forretningsmessig leieavtale og vilkår, opplyser Stig Malones.

Rauma helsehus åpner i februar 2018.