Innen 6. april skal alle være flyttet inn på helsehuset, og huset skal være i full drift, forteller helse- og omsorgssjef Greta Irene Hanset.

Men før den tid kommer er det noen datoer å merke seg:

  • 19. februar: Rauma kommune overtar huset. Ifølge Hanset blir det intensiv opplæring av alle ansatte på blant annet teknologi i huset.

  • I midten av mars: Da skal alt i 1. etasje være inne og i drift. Det vil si heimetjenesten, frisklivsentralen og dagsentra.

  • 20. mars: Åpningsseremoni

  • I uke 12: Åpent hus med ulike arrangement og omvisning.

Antall ansatte

– Innen for helse og omsorg har vi 224 årsverk og cirka 350 ansatte i Rauma kommune. De fleste av dem vil være lokalisert i helsehuset, sier Hanset.

– Helsehuset blir bra?

– Det blir veldig bra. Det blir en god plass å bo, og en god plass å jobbe. Det er nytt hus og gode fasiliteter. Men innholdet og tjenestene i huset er det viktigste. Et nytt helsehus er bra, men det hjelper ikke om ikke tjenestene er bra, sier Hanset.

Innhold

Inngangspartiet til det nye Helsehuset er midt på bygget og foajeen har en åpen løsning der man kan se helt opp i 4 etasje. Rommet domineres av en stor trapp som leder opp til alle de fire etasjene. – med heis på venstre side.

– Dette kalles hjerterommet, forklarer helsehussjef Britt Eli Gyldenskog som sammen med fagsjef Gro Berild, viser rundt i det ikke helt ferdige bygget. Men det er lett å se hvor fint det vil bli.

De to fløyene er fysisk lik i utforming og funksjonene vil bli fordelt etter hvert. Men hovedtrekkene er klare. I 1. etasje vil administrasjonen og heimetjenesten holde til.

2. og 3. etasje er satt av til langtidspasienter, der 2. etasje er øremerket demensavdeling. 4. etasje er for korttidspasienter.

Grupper