– Det betyr mye, ikke bare for skolen, men også for hele Rauma. Vi har vært i kontakt med mange i næringslivet her, blant annet AAK AS, Norsk fjellfestival, Den norske turistforeningen og Høyden AS i Oslo. De ser behovet for mer kompetanse på dette, på mange ulike felt, sier Leergaard.

RVS prøvde allerede da Lars Ramstad var rektor å få en friluftslinje til skolen. Da Erik Brekken var rektor, søkte de i 2014, om en tilkomstteknikk-linje. Men det var først i år etter den 13. april, da skolen søkte om to nye linjer; caravanteknikk og bratt friluftsliv, at de fikk gjennomslag.

Skolen må nå jobbe med å få politikerne på Mørebenken med på planene.

– Jeg driver og ringer rundt nå og har tenkt å snakke med Per Vidar Kjølmoen først. Han sitter også i foreldreutvalget her på skolen. Vi vil kalle inn til et møte på skolen med de politikerne som kan påvirke. Det er veldig viktig, sier Leergaard, som også vil har et møte med rådmann.

– Ja, når kan linjen starte?

– Det har alt å si hva statsbudsjettet sier. Blir det ja der, kan vi få linjen opp å gå allerede skoleåret 19/20. Det er det vi håper på.

– Hvem passer linjen for ?

Men som Leergaard presiserer, det blir ingen linje uten elever.

– Vi må ha 12 elever. Og de må vi ut og finne. Vi må markedsføre oss godt og der har vi en jobb å gjøre. Men det skal vi nok få til, sier hun.