Fylkesutdanningsutvalget hadde møte mandag.

I vedtaket fra utvalget mandag heter det at «Utdanningsutvalet ber Møre og Romsdal fylkeskommune søke Kunnskapsdepartementet om å få etablert tilbodet Studiespesialisering med Bratt friluftsliv ved Rauma videregående skole frå skoleåret 2019/2020».

I saksframlegget heter det er «Skolen har fått støtteerklæring frå ei rekke viktige aktørar innan friluftsliv, mellom andre Den Norske Turistforeningen, Guide Romsdal, Norsk Fjellfestival, Norsk Tindesenter og frå ulike næringsaktørar.»

Målet er å starte med å ta inn 12 elever per skoleår. Men elevtaltet kan bli økt dersom det er behov for det.

«Grunna tryggleik vil opplæring i programfag kreve 2 lærarar for dei 12 elevane. Fellesfaga vil primært bli integrert i det ordinære studiespesialiserande tilbodet så langt råd er.»

Rauma videregående skole har argumentert med at «ei slik linje vil gi ungdommar frå heile landet moglegheit for å utvikle solid kompetanse innan bratt friluftsliv og samtidig få generell studiekompetanse.»