Det er trist og beklagelig at det fra kommende høst ikke er nok søkere til å starte opp et nytt førsteklassekull i restaurant- og matfag og VG2-tilbudene barne- og ungdomsarbeiderfag og automatisering. Spesielt beklager vi at det ikke blir nytt kull i restaurant- og matfag. Helt siden 1969 har RVS uteksaminert det ene mattalentet etter det andre, og nettopp restaurant- og matfag har vært synonymt med Rauma videregående skole. Vi håper at trenden bare er forbigående og at dette ikke er første skritt mot slutten for det tradisjonsrike studietilbudet på Åndalsnes.

Konsekvensene av det negative vedtaket før påske i fylkesutdanningsutvalget kan bli betydelig negativt for det videregående skoletilbudet i Rauma. Det er grunn til å frykte et på sikt smalere tilbud, at elevene i enda større grad velger videregående skoletilbud i byene og at arbeidsplasser ved skolen står i fare. Dette i kombinasjon med færre ungdommer i kommunen, er urovekkende.

Skolen har selv tatt grep. Nå ligger skjebnen hos det samme fylkesutdanningsutvalget. De må våge å si ja til kreativiteten som Rauma-miljøet viser for å gjøre skolen mer attraktiv, og gjennom det anbefale søknaden om landslinjer i bratt friluftsliv og i caravantekniker. I Rauma søker man samarbeid mellom skole og privat næringsliv og forsøker å finne studietilbud som markedet etterspør. En slik offensiv tankegang må tilgodeses.

Det er viktig og nødvendig å utvikle sterke bånd mellom næringsliv og skole. Ved at skolen svarer på de konkrete behovene for yrkesrettete utdanninger, er næringslivets gjenytelse nok lærlingeplasser, og gjennom det å gi elevene en realistisk og praktisk tilnærming til faget. I caravantekniker-faget er det en stor fordel at Åndalsnes har Kroken Gruppen AS sitt hovedkontor lokalisert til Rauma. Konsernet som omsetter for over én milliard kroner, er landets største aktør, har verksted på Åndalsnes og et forhandlernettverk over hele Norge. Nesten uansett hvor elevene kommer fra, har de en Kroken-forhandler i nærheten.

I bratt friluftsliv har Rauma alle naturgitte forutsetninger for å gi elevene akkurat den praksisen de trenger. Hvor ellers skal ei slik utdanning ligge?

Avgjørelsen skal i første omgang fylkespolitikerne ta. Vi forventer at de er positive til søknaden fra Rauma.