– I juli måned solgte vi 30 prosent flere billetter til Romsdalseggen-bussen, sammenliknet med juli fjor. På det meste har vi sendt av gårde ni busser på én dag. Det er helt formidabelt. Det er veldig mye folk, sier reiselivssjef i Rauma, Hilde Gråberg Bakke.

Hun forklarer at sjøl om bussen ikke skal gå før 09.30, har de på dager med mest trykk, satt opp buss allerede fra klokka 08.30.

Svakere august

Men sjøl om billettsalget for bussen har føket til værs i juli, tror reiselivssjefen det kan jevne seg litt ut når august er over.

– Vi ser at vi har en svakere august i år, sammenliknet med i fjor, sier hun.

– Utfordring i Venjesdalen

Noen utfordringer har det likevel vært med transporten:

– På grunn av utbygginga i Venjesdalen har det tidvis vært vanskelig for bussene å ta seg fram og få snudd. I samarbeid med busselskap, vegeier og entreprenør har det gått bra. Vi greier å løse det, og neste år skal utbygginga være ferdig, sier hun optimistisk.