I vår ble det klart at Romsdalseggen ikke fikk status som nasjonal tursti.

De fire som fikk var Preikestolen, Kjerag, Trolltunga og Gaustatoppen. Nå går direktøren i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, ut og sier at potten må økes betraktelig slik at Norge er beredt til å ta imot den økte turiststrømmen.

– Vi trenger mye mer penger i potten hvis vi skal være beredt til å ta imot alle de turistene som kommer til Norge de neste årene. Vi må være føre var, og gjøre de investeringene som er nødvendig for at vi skal oppnå status som et av verdens mest foretrukne, bærekraftige reisemål i 2030, sier hun i en pressemelding.

Overrakk vegkart

Krohn Devold og flere aktører fra reiselivet overrakk mandag et veikart "mot et bærekraftig reiseliv" til klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Der har de staket ut en kurs for hvordan Norge skal bli et av verdens mest bærekraftige reisemål innen 2030.

– Å skape en bærekraftig utvikling som turistland krever nasjonal innsats og ekstra midler slik at vi kan vokse som et populært reisemål, samtidig som vi tar vare på naturen vår. Det er myndighetenes ansvar å tilrettelegge for infrastruktur. Tilrettelegging og vedlikehold av natur- og turistattraksjoner bør dekkes av statlige og kommunale budsjetter, fortsetter hun.

Hun får støtte fra Den Norske Turistforeningen og Norsk Friluftsliv.

– DNT har i snart 150 år tilrettelagt for at det skal være enkelt og trygt å få gode naturopplevelser i Norge, men vi ser nå at den store tilstrømningen på enkelte attraksjoner krever mer enn det vi som en frivillig medlemsorganisasjon kan forventes å finansiere. Økt tilstrømning ut i naturen krever nye tiltak for å sikre at vi tar vare på den og de som vil på tur på en god måte. Derfor håper vi at både myndigheter og turistnæringen nå følger opp de konkrete tiltakene som ligger i Veikartet, sier Berit Kjøll, styreleder i DNT.

– At flere nordmenn og utenlandske turister bruker norsk natur er en kjempemulighet. Det fremmer friluftsliv, folkehelse og en god bærekraftig økonomi. Dette er noe av det vi skal leve av fremover. På samme måte som man gjorde investeringer i oljenæringen må man investere i tilrettelegging av Norge som et bærekraftig reisemål, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Venter 30 millioner utenlandske turister i 2030

Ordningen med nasjonale turstier ble innført i første omgang for å dekke akutte behov i et fåtall områder som har hatt ekstraordinær økning av besøkende fra utlandet.

– Dersom vi legger en årlig vekst på åtte prosent til grunn, vil vi i 2030 få om lag 30 millioner utenlandske turister til Norge. Alle prognoser tyder på at dette er et realistisk anslag. Det betyr at de neste 10 årene vil det neppe være kun et fåtall kommuner som opplever store besøksstrømmer. Etter hvert som vi blir flinkere til å markedsføre flere flotte steder i Norge, vil flere kommuner få behov for ekstra midler til tilrettelegging og vedlikehold, sier Krohn Devold.

Regjeringen bevilget 7,5 millioner til ordningen i statsbudsjettet 2017. Reiselivsmeldingen, som ble behandlet i Stortinget før sommeren, varsler at ordningen skal utvides og styrkes.

– Det er veldig positivt at regjeringen foreslår å utvide ordningen, men jeg mener ordningen må få en skikkelig boost for at vi skal sikre de mest besøkte attraksjonene våre. Vi må ta innover oss at vi er i ferd med å bli et turistland, og da må staten ta et enda større ansvar, avslutter hun.