– Det var et konstruktivt dialogmøte der vi fikk lagt fram hvordan vi ser på situasjonen, sier ordfører Lars Olav Hustad etter møtet.

Han kommer ut sammen med olje- og energiminister Terje Søviknes, som på sin side også følte at det var et konstruktivt møte.

– Det var en god oppdatering av situasjonen. Vi diskuterte ulike spørsmål og i tillegg har vi fått formidlet til kommunene at NVE nå evaluerer den innsatsen de har hatt med ekstra vanning for å få framskynde et skred. Som en del av den evaluering ligger det an til at de vil fortsette med vanning også neste år; når farenivået blir rødt igjen, sier Søviknes.

– Men hva med erstatning til innbyggerne ved evakuering?

– Der ble ingenting avgjort. Flere forhold ble tatt opp; noe var lovspørsmål, det andre gikk på byggteknisk forskrifter blant annet, om de kan få utvikle eiendommen sin; det vil si TEK 17. Den er litt teknisk å gå inn i detaljer på det her, sier Søviknes.

Når det gjelder naturskadeloven ble det heller ikke avklart noe på dette møtet.

– Hva skjer videre nå?

– Når vi ser fram mot neste år; det er jo på høsten man har de største nedbørsmengder, da vil det bli naturlig at det blir gitt et signal om å fortsette med å strømme på vann for å prøve å få skredet til å gå, mener Søviknes.

– Men hva skjer hvis skredet ikke går neste år heller; hvem skal dekke utgiftene når det gjelder evakuering?

– Så langt har kommunen dekket disse utgiftene for beboerne. Vi har foreslått for kommunen at de går inn og tar det videre med fylkesmannen. De har en pott som kan brukes til slike uforutsette kostnader. Der kan kommunen få dekket sine kostnader. Der er det allerede dialog, sier Søviknes.

Ta vare på innbyggerne

Lars Olav Hustad, påpeker at det ikke er det økonomiske som er det viktigste, men å ta vare på Raumas innbyggere.

– Svarte møtet til forventningene?

– Vi hadde en klar agenda på forhånd og det var ikke et møte der vi skulle få to streker under svaret, smiler han.

– Men det var et veldig bra dialogmøte, for videre arbeid.