Det er flere beboere under mannen som har uttrykt frustrasjon etter at de har fått restriksjoner i å utvikle sine eiendommer.

7. november ble det arrangert åpent infomøte på rådhuset i Rauma, der vel 30 personer fikk informasjon fra NVEs sjefgeolog Lars Blikra, politiet Fylkesmannen og kommunen.

Spesialrådgiver i Rauma kommune, Ole Kjell Talberg, sa under møtet at kommunen har kommet med et saftig innspill i høringsrunden av byggteknisk forskrift TEK 17 som trådte i kraft 1. juli.

– Men naturfarebiten i forskriften er likelydende fra forskriften i 2010. Det er den vi nå jobber med, og der har vi NVE på vår side. Både vi og NVE mener det må lempes på områder som er under kontinuerlig overvåking, som har varsling og som har et solid beredskapsvern. Her er liv og helse godt ivaretatt, sa han, og la til at mye tyder på at det mulighet for en oppmykning for områder som er under overvåking.

Det er noe han er opptatt av å få fram på møtet på departementet i dag, mandag.

– Det er en del faktorer som vi ønsker at de skal jobbe videre med etter dette dialogmøtet, sier Talberg på toget på veg inn til departementet.

Han og ordfører Lars Olav Hustad samt Arnt Olav Herjehagen, håper på et konstruktivt møte, men som de sier, det er kun et dialogmøte, som kan være starten på videre arbeid.

– Vi håper at de kan tilpasse naturskadeloven til å gjelde også beboerne under Mannen som ikke har noen hendelse å referere til når det gjelder erstatning. Men vi får se hva som kommer ut av møtet, sier Talberg.

Lars Olav Hustad vil styre møtet og det viktigste for delegasjonen, er å få presentere situasjonen for dem i departementet.

– Vi forventer at de forstår situasjonen til de som bor der, og kanskje har noen forslag.

Arnt Olav Herjehagen, ordfører Lars Olav Hustad og Ole Kjell Talberg på veg til Olje- og energidepartementet mandag . Foto: Evy Kavli