For reiselivsaktøren som driver både Åndalsnes Vandrerhjem, Trollstigen Resort og Gjerdset Turistsenter, mener i likhet med blant andre daglig leder i Molde og Romsdals Turistforening, at det haster å få plass ei løsning.

– Er vi bakpå?

– Ja, det er vi, svarer han og sier at en konsekvens på mellomlang sikt, er at antall besøkende til Romsdalseggen går ned.

– Den kan få rykte på seg for å være en skittsti. Det er ikke noen tjent med, verken vi i reiselivet eller folk flest i Rauma. Hele samfunnet her tjener jo på verdiskapingen som Romsdalseggen fører med seg.

– Du er en av de største medlemsbedriftene i Romsdal Reiseliv og Handel. Er det på sin plass at RRH går i spissen?

– Ja, men om det er RRH eller kommunen som går i spissen skal jeg ikke være så bastant på. En kombinasjon hadde nok vært det beste.

– Hvorfor er ikke toalettløsning på plass allerede, tror du?

– Jeg vet ikke hvor det har stoppet, og det vil jeg ikke spekulere i. Jeg liker bare at det skjer noe, jeg.

Vil ha fortgang

Kroken har kastet seg inn i debatten om saka på Facebook, og var kjapp med å lansere at han gjerne bidrar med penger for å få dette finansiert.

– Samtidig har jeg lyst til å få fortgang i prosessen. Derfor sier jeg nå at jeg gir 10.000 kroner, forutsatt at det blir satt opp en skikkelig dass med skikkelig kapasitet. Helst at det graves ned en septiktank med filtergrøft, men tett er også greit. Er toaletter ferdig prosjektert og finansiert innen utgangen av september, da bidrar jeg med 10.000 kroner til, sier han.

Han ser for seg et toalettbygg med flere toalett, plassert i området for starten av Romsdalseggen i Venjesdalen.

– Det er Romsdalseggen jeg tenker på i hovedsak, ikke de som telter lenger oppe i Venjesdalen. For all del, om noen teltere velger å ta sykkelen eller bilen ned til et toalett, så er det bare bra, men det er Romsdalseggen som både RRH og kommunen bruker penger på å markedsføre. For når Romsdalseggen blir promotert slik den blir, da er det på sin plass med toalett. Stien tilrettelegges jo. Jeg mener det er like naturlig å tilrettelegge med toalett og parkering.