Det var onsdag, Kjell Owrehagen, administrerende direktør i Green Cargo Norge, kunne bekrefte at de vurderer å legge ned godstrafikken på Raumabanen innen desember i år.

– Raumabanen har ikke hatt den ønska utviklingen vi hadde håpet på, forklarer han.

Green Cargo tok over godstransporten på Raumabanen etter at Cargolink la ned i 2016. Men etter flere år med stengt bane ved rasfare under fjellpartiet Mannen, har kundegrunnlaget til Green Cargo blitt sterkt redusert.

Stabilt lavt

– Etter de problemene vi har hatt med stengt bane, har nå volumet stabilisert seg på et lavere nivå enn før, sier Owrehagen.

Men han påpeker at de ikke har kommet til noen konklusjon om framtida for Raumabanen per i dag, og at det er ikke bare er Raumabanen som er oppe til vurdering.

– Men det er ingen tvil om at Raumabanen er den som er mest utsatt. Vi kan vel si at den er den mest dårlige. Alle godstogtransportører kjører i dag med 10-talls millioner i underskudd hvert år. I hvilken grad vi kan løse dette, må det gjøres noen grep, sier han.

Markedet styrer

Owrehagen påpeker at det til sjuende og sist er kundene og markedet som styrer.

– Som togoperatør er vi opptatt av å få de beste prisene. Blir de for lave, er ikke toget levedyktig, presiserer han.

– Det har kommet fram et forslag om å fjernstyre tog ved rasfare; er det noe som kan hjelpe dere i nåværende situasjon?

– Det er Statens jernbanetilsyn som må si ja eller nei til forslaget. Det vi ser er at volumet har stabilisert seg på et lavt nivå. Det er et stykke arbeid som må gjøres for å få volumet tilbake på toget igjen. Hvordan vi gjør det, avhenger av signalene vi får, sier Owrehagen.

Rasfaren ikke over

Han tror at rasfaren ved Mannen ikke er over, og at banen på nytt vil bli stengt.

– Da vil vi oppleve nok en volumnedgang, og det vil rive ned det økonomiske grunnlaget for toget. Vi er i en fase nå hvor vi vurderer alle muligheter.

– Når vil avgjørelsen om Raumabanen falle?

– Vi må ha kommet til en avklaring innen juni måned.

Foto: Evy Kavli