Green Cargo vurderer å gi seg på Raumabanen.

– Raumabanen har ikke hatt den ønska utviklingen vi hadde håpet på, sier Green Cargo-sjef Kjell Owrehagen.

– Alle godstogtransportører kjører i dag med 10-talls millioner i underskudd hvert år. I hvilken grad vi kan løse dette, må det gjøres noen grep, sier han blant annet.

Det er noe ordfører Lars Olav Hustad også ser.

– Vi i kommunen har jo holdt på i flere år, og vi vil selvsagt gjøre flere runder, men gods på bane sliter overalt i Norge. Vi vil be om møte med sentrale personer i Green Cargo og med myndighetene, men jeg må innrømme at det ikke ser så bra ut, sier han.

Er bekymret

Han er bekymret for de ansatte som mister jobben, og ikke minst de mange sjåførene som frakter gods til og fra terminalen på Øran.

– Dette er veldig synd. Også det at det nå vil bli enda mer trailertrafikk på vegene, og hva det vil gjøre med trafikksikkerheten og miljøet, sier han.

Arne Steffen Lillehagen, som er med i Norsk jernbaneforum, synes også dette er en skremmende utvikling.

- Et internasjonalt problem

– Dette er noe vi har snakket om en stund. Det er et problem for hele Norge. Ja hele Europa. Man snakker nå om å unngå en bane/kjøre-avgift som er det er planer om å innføre. Hvis den komme i tillegg til underskuddene, så er det ikke mer å kjempe for. Det er i Europa løsningene må komme, mener Lillehagen.

– Hva kan man gjøre her i Norge ?

– Vi har kun to nasjonale godsoperatører på bane, og det politiske Norge må gjøre noe med rammevilkårene, når de begge går med minus. Og vi må se til Europa hva de gjør der. Green Cargo sliter jo i Sverige også, påpeker Lillehagen.