Det er brøytebiler og gravemaskiner som bærer navnet Eide & Frilund AS vi har sett langs vegene på Nordsida av kommunen i fem år.

Firmaet med tilhold i Eidsbygda, har hatt vedlikeholdskontrakt med Statens vegvesen i en femårsperiode som har vært en prøveperiode i forhold til å sette ut delkontrakter til små bedrifter for et begrenset geografisk område. Denne ordningen vil Vegvesenet nå gå bort fra for heller å gi store kontrakter til store kontraktører.

Det var fagbladet Anleggsmaskinen som først omtalte saken.

Har visst om

– Ja vi har visst om dette og vi var klar over at dette kunne bli utfallet, men jeg er likevel skuffet. jeg hadde håpt at Vegvesenet ville forlenge denne perioden med tre til fem år. Jeg ser nemlig nå at fem år er en altfor kort tidshorisont til å gjøre de store investeringene som vi har gjort i bygninger og maskiner. Vi investerte 11 millioner i dette for fem år siden, sier Roe Ingvar Eide som eier firmaet Eide & Frilund AS.

Han sier at han er forundret over at Vegvesenet ikke ser den verdien som ligger i lokal kompetanse og ikke minst nærhet og fleksibilitet.

– Hva blir nå konsekvensen for firmaet?

– Det blir nedbemanning og slag av utstyr og biler.

– Dere taper også penger?

– Ja, det gjør vi og viser at biler som har gått i salt i fem år, har en langt lavere verdi etter fem år enn i vi regnet med da vi gjorde våre beregninger for fem år siden. Men hvor mye dette har kostet oss, kan jeg ikke svare på fordi alt har gått inn i regnskapet vårt som en sekkepost.

– Du har bygd et stort bygg i Eidsbygda. Var det også en feilinvestering sett i lys av dette?

– Nei, vi måtte ha nye kontorlokaler blant annet og bygget kan jeg sikkert fortsatt ha bruk for eller jeg kan leie det ut.

– Angrer du på noe i dette?

– Nei, vi har nå opparbeidet stor kompetanse som er viktig for oss. Jeg håper det kan bli viktig om det skulle være mulig å ta firmaet inn i et framtidig samarbeid som underentreprenør, sier Roe Ingvar Eide.

Kan vinne

Øyvind Hovde i Øyvind Hovde Maskin AS på Mittet er derimot ikke så skremt på egne vegne, men beklager veldig at et firma som Eide & Frilund ikke kommer i posisjon på grunn av det Vegvesenet nå gjør.

– For meg kan det til og med hende at jeg får mer arbeid som en liten underentreprenør for en stor aktør enn jeg nå har hatt for Eide & Frilund, sier Øyvind Hovde.

Han ser derimot nå for seg at noen få gigantselskap ender opp med vedlikeholdet av vegene våre og at vi dermed igjen nærmer oss et monopol på dette, vel å merke med private aktører som operatører og ikke staten.

- Men jeg ser også for meg at mye av arbeidet blir satt ut til slike som meg, sier Øyvind Hovde.

Vegvesenet

– For oss er det bra at de mindre entreprenørene er med på utførelsen. Men det er naturlig at alle forsøk har en start og en slutt. Erfaringer og alle forsøk skal igjen gå inn som grunnlag i en erfaringsbase for driftskontrakter i Norge, sier avdelingsdirektør Ole Jan Tønnesen i Vegvesenet.

– Vi lurte faktisk en stund på om vi skulle fortsette dette forsøket, men det ble imidlertid konkludert med at Statens vegvesen hadde gjort tilstrekkelige erfaringer med denne type alternative kontraktsformer.

– Er du redd for at dere med dette gir slipp på viktig lokal kompetanse?

– Det kan bli slik at den lokale kompetansen tas videre i et samarbeid med en ny entreprenør. Vi har mye og lang erfaring med at store entreprenører leier inn underentreprenører, sier Ole Jan Tønnesen.

Ole Jan Tønnesen er avdelingsdirektør i Statens vegvesen Møre og Romsdal. Foto: Evy Kavli