Kontrakten med Vengåkraft AS er tidenes største for Eide & Frilund AS og har en verdi på 13,3 millioner kroner eks. mva.

Daglig leder Beate Kavli Volstad i Eide & Frilund AS må bare konstatere at årets snøvinter kom før de fikk satt i gang med arbeidet i Vengedalen. Men hun klager ikke:

– Vi har jo hatt den fine høsten, og når vi endelig kunne «gønne på», så kommer alt på en gang. Men onsdag er det oppstartsmøte med Vengåkraft AS. Det betyr at vi i teorien kan starte på torsdag, sier Volstad.

Starter skogrydding

Eide & Frilund starter med skogrydding først for å kunne anlegge stasjonstomt og grøftetrase.

– Det blir nok til at vi starter med stasjonstomta.

Prosessen fram mot anleggsstart har vært langvarig.

– Vi sendte tilbudet allerede i 2015, så det har dratt ut, sier Volstad.

De har fått med Romsdal Bygg som underentreprenør på betongarbeidet til stasjonsbygget og inntaksdammen.

Eide & Frilund har frist til april 2018 med å ferdigstille jobben.

– Sysselsettingsmessig – hva betyr kontrakten for dere?

– Den betyr at vi nå har mye arbeid framover. Det er varierende hvor mange mann vi trenger til enhver tid, men det er i alle fall trygt for oss å ha noe langsiktig i bunnen. I vår bransje er det gjerne fra hånd til munn der vi må lete etter et nytt oppdrag før et annet er ferdig.

Søker etter flere ansatte

For Eide & Frilund AS betyr kraftverksutbyggingen at de må ha flere ansatte.

– Vi søker nå etter to maskinførere og er i dialog for å ansette en anleggsleder, sier Volstad.

Eide & Frilund har for tida mye å gjøre.

– Vi jobber ved Bunnpris i Isfjorden, holder på fortsatt utenfor Partnerplast-bygget, spillvannsledning på vandrerheimen og en del tomtesprengning på Averøya. Og så har vi jo driftskontrakten med vintervedlikehold av veger.

Kontraktstida for vegvedlikeholdet startet i 2013 og skal pågå til sommeren 2018. Med vintervedlikehold menes blant annet strøing, kosting av skilt og å flytte snø. Kontraktsverdien er på 36,9 millioner kroner eks. mva. over fem år.

Eide & Frilund AS har 18 ansatte og noen innleide i forbindelse med vintervedlikeholdet.

Clemens Kraft AS eier alt

Clemens Kraft AS ble før jul 100 prosent eier av Vengåkraft AS.

– Alle tidligere aksjonærer har solgt ut sine eierandeler, så nå har vi 100 prosent av selskapet, og har en falleieavtale med alle dem som har fallrett til elva, sier administrerende direktør Børge Edvardsen Klingan i Clemens Kraft AS.

Prosjektleder Ronald Korneliussen i Clemens Kraft AS regner med at anleggsarbeidet i Vengedalen skal være i gang i løpet av 14 dager:

– Det blir ei rørgate på ca. 2.400 meter med 900 mm rør – en kombinasjon av duktile rør (stålrør) og GRP-rør (glassfiberarmerte rør). Og så er det et vanlig inntak; en platedam (støpt mur tvers over elva) med sideinntak. Kraftstasjonen er en Clemens Kraft-kraftstasjon, som vi kjører på alle våre kraftverk, med en Pelton turbin, opplyser han.

– Vi prøver å ha anlegget ferdig til april 2018 med oppstart av kraftproduksjonen da, så blir det sikkert en del maskinarbeid som gjenstår som må tas når snøen er borte, sier Korneliussen.

Vengåa kraftverk vil ha en produksjon på 10 GWh, som tilsvarer strømforbruk for 500 husstander. Rørgata får et fall fra 353 til 60 meter over havet.

Slik blir kraftstasjonen i Vengedalen seende ut. Foto: Skisse: Clemens Kraft